• Imprimeix

Com tramitar en línia

A la pàgina de tramitació en línia trobareu l'enllaç per descarregar el formulari. Si us identifiqueu amb un certificat digital, tindreu l'opció de descarregar-lo amb les vostres dades d'identificació incorporades.

Un cop descarregat, per obrir-lo i emplenar-lo haureu de tenir instal·lada la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader al vostre ordinador. El selector filtra resultats allà on us trobeu en la navegació per temes. Amb les diferents combinatòries al selector podeu fer que només apareguin els tràmits que tenen les característiques marcades.

Des de la pàgina de descàrrega del formulari trobareu un enllaç permanent a la pàgina de descàrrega de la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader.

Des de la pàgina on heu descarregat el formulari cliqueu sobre l'opció "tornar" i accedireu a la pàgina principal del tràmit.

A la pàgina informativa del tràmits, aneu a la secció "Comença" per accedir a tota la informació que descriu el procediment corresponent de tramitació, incloent-hi la documentació requerida.

El tipus de documents que es poden adjuntar i la seva mida màxima es defineixen per a cada tràmit. Consulteu la secció "Comença" de la pàgina informativa del tràmit corresponent per disposar d'aquesta informació.

La mida màxima de cada document adjunt pot variar segons el tràmit tenint en compte que la mida màxima d’un formulari (documents adjunts inclosos) no pot superar els 5 Mbytes.

Podeu reduir la mida d'un document adjunt mitjançant alguna de les solucions següents:

  • Si es tracta d'imatges, convertiu-les a format jpg. amb una resolució de 150 ppp.
  • Si es tracta de documents escanejats, feu l'escaneig en blanc i negre i no en color o escala de grisos.
  • No imprimiu documents per escanejar-los posteriorment; és millor imprimir-los directament a PDF, mitjançant l'opció "Imprimir". A la versió 2010 de Word, això també es pot fer amb l'opció "Anomena i desa".

Quan escanegeu documents en format PDF és aconsellable que la qualitat d'impressió no sigui superior a 200 ppp. És preferible fer-ho en blanc i negre.

Si el tràmit ho permet, es poden adjuntar documents un cop enviat el formulari de sol·licitud:

  • Si teniu un certificat digital, entreu a l'espai "La meva carpeta" i accediu a l'apartat "Tràmits". Allà podreu anar al tràmit en qüestió i adjuntar els documents des de l'apartat "Documentació".
  • Si no teniu un certificat digital, cal que entreu a l'espai "Estat de les meves gestions" i introduïu el codi de tràmit (ID) de l'acusament de rebuda i el vostre DNI. Un cop dins, aneu a l'apartat "Documentació" on podreu adjuntar els documents.

Si el tràmit ho permet, es pot fer el pagament un cop enviada la sol·licitud:

  • Si teniu un certificat digital, entreu a l'espai "La meva carpeta" i accediu a l'apartat "Tràmits". Allà podreu accedir al tràmit en qüestió i fer el pagament des de l'apartat "Pagaments".
  • Si no teniu un certificat digital, cal que entreu a l'espai "Estat de les meves gestions" i introduïu el codi de tràmit (ID) de l'acusament de rebuda i el vostre DNI. Un cop dins, cal que aneu a l'apartat "Pagaments" i seguiu les instruccions que us indiquen.

Un formulari quedarà validat si totes les dades obligatòries han estat correctament emplenades i els documents obligatoris annexats. Per validar-lo cal prémer el botó "Validar" ubicat al final. Si la validació mostra errors, cal esmenar-los i tornar a prémer el botó fins que la validació resulti correcta.

Si el formulari requereix signatura electrònica, aquesta es demana un cop s'ha validat correctament el formulari.

Per poder enviar un formulari cal que aquest es trobi validat (i signat, si escau) correctament.

Per modificar un formulari un cop validat, l'heu de desbloquejar des del botó "Desbloquejar" que apareix al final del formulari.

Sí, si per algun motiu us atureu, podeu desar la sol·licitud al vostre ordinador i continuar amb l'emplenament més endavant. Cal que tingueu en compte la data límit de presentació, si escau, del tràmit que desitgeu realitzar.

Un cop heu validat, signat electrònicament, si escau, i desat el formulari al vostre ordinador, podeu enviar-lo des de la pàgina de tramitació des de la qual us heu descarregat el formulari de sol·licitud.

Aquest document és el resguard electrònic de la presentació de la sol·licitud. Hi trobareu el codi identificador del tràmit (ID), el número de registre i la data de registre.

L'acusament de rebuda està signat electrònicament per l'Administració per tal de dotar-lo de validesa legal a efectes jurídics.

També pot incorporar, si escau, informació relativa als requeriments de lliurament de documentació i/o pagament pendents o altra informació d'interès.

És recomanable que deseu l'acusament de rebuda al vostre ordinador.

Data d'actualització:  09.03.2016