Estic a l'atur
Estic a l'atur
  • Imprimeix

Estic a l'atur

Prestació d'atur

Què és, quines situacions protegeix i qui en pot ser beneficiari

Requisits per accedir a la prestació

Els requisits que cal complir i en què consisteix la situació legal d’atur

Tramitació i documentació necessària

Com se sol·licita la prestació i quina documentació cal presentar

Durada i quantia de la prestació

Quina durada té la prestació d’atur i quin n’és l’import

Pagament de la prestació

Com s'abona la prestació, com s'ha de renovar, i la modalitat de pagament únic

Altres prestacions per a persones a l'atur

Els treballadors eventuals agraris, l’exportació del subsidi a un altre país europeu, etc