Estic a l'atur
Estic a l'atur
  • Imprimeix

Prestació d'atur

Què és la prestació d’atur?

La prestació d’atur de nivell contributiu és una prestació econòmica que té com a finalitat protegir els treballadors que perden la seva feina o se’ls redueix la jornada laboral per causes alienes a la seva voluntat.
Per accedir a aquesta prestació, a més de complir amb els requisits establerts, es requereix la cotització prèvia del treballador a la Seguretat Social per atur.

Quines són les situacions protegides?

Aquelles situacions d’atur total o parcial:

  1. L'atur és total quan el treballador perd la seva feina de forma temporal o definitiva i, per tant, queda privat del seu sou.
  2. L'atur és parcial quan el treballador veu reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball com a mínim en una tercera part, amb la corresponent reducció proporcional de sou.

La pèrdua temporal de feina i la reducció temporal de jornada pot tenir lloc en cas que una empresa presenti un expedient de regulació d'ocupació. Les causes poden ser tècniques, econòmiques, per una forta caiguda de la producció o en situacions de crisi.

Qui se'n pot beneficiar?

Són persones beneficiàries de la prestació d'atur les persones treballadores que:

  1. Es troben en alguna de les situacions legals d'atur establertes.
  2. Tenen el període mínim de cotització exigit per a aquestes contingències.
  3. No es troben en alguna de les situacions d'incompatibilitat establertes.
Data d'actualització:  09.02.2015