Estic a l'atur
Estic a l'atur
  • Imprimeix

Altres prestacions per a persones a l'atur

Els treballadors eventuals agraris, l’exportació del subsidi a un altre país europeu, etc

També hi ha prestacions per a treballadors a l’atur en altres circumstàncies que no són les que ja s’han explicat.

Subsidi d’atur (protecció de nivell assistencial)

El subsidi d’atur de protecció de nivell assistencial s’atorga a persones en alguna d’aquestes situacions:

  1. Treballadors que han esgotat la prestació contributiva i tenen responsabilitats familiars
  2. Treballadors que han esgotat una prestació contributiva, sense responsabilitats familiars, i que tenen 45 anys o més.
  3. Treballadors que no han cobert el període mínim de cotització per accedir a una prestació contributiva en produir-se la situació legal d’atur.
  4. Treballadors emigrants retornats.
  5. Alliberats de la presó.
  6. Treballadors que perden la condició de pensionistes d’incapacitat per millora.
  7. Treballadors més grans de 55 anys en atur.
  8. Treballadors fixos discontinus.
  9. Treballadors que han cotitzat 6 mesos.

Ajuts per a aturats sense prestació

Es tracta d'un ajut econòmic adreçat a persones aturades i inscrites com a demandants d'ocupació que hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a cap subsidi de desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.
El termini de sol·licitud és de dos mesos des de l'esgotament de la prestació o subsidi per desocupació. Durant aquest termini, el sol·licitant haurà de realitzar durant almenys 30 dies accions de recerca activa d'ocupació i acreditar-les al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
La quantia de l'ajut varia dels 400 als 450 euros, en funció de si es tenen càrregues familiars i es pot percebre durant un màxim de 6 mesos. La percepció de l'ajut està condicionada a la participació en un itinerari personalitzat d'inserció.

Programa extraordinari d'activació per a l'ocupació

Es tracta d’un programa estatal, específic i extraordinari, de caràcter temporal, dirigit a persones desocupades de llarga durada que compren polítiques actives d’ocupació i actuacions d’intermediació laboral gestionades pels serveis públics d’ocupació i un ajut econòmic d’acompanyament de 6 mesos, gestionat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Prestació per a treballadors eventuals del Règim Especial Agrari

Els treballadors eventuals del Règim Especial Agrari també tenen dret a una prestació econòmica per desocupació i a l'abonament de la cotització a la Seguretat Social que correspongui segons el tipus de prestació o subsidi que percebi. Podeu trobar més informació als enllaços següents:

Renda activa d'inserció

El programa de renda activa d'inserció té com a objectiu augmentar les possibilitats de retorn al mercat laboral dels col·lectius de persones desocupades amb dificultats per trobar feina o en situació de necessitat econòmica, com ara els aturats de llarga durada, els emigrants retornats, les víctimes de la violència de gènere o les persones discapacitades. Podeu trobar més informació als enllaços següents:

Exportació de les prestacions d’atur

Les persones beneficiàries d'una prestació de nivell contributiu o subsidi per desocupació poden percebre-la en algun Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) si s'hi traslladen per buscar feina.

Data d'actualització:  18.07.2018