Estic a l'atur
Estic a l'atur
 • Imprimeix

Tramitació i documentació necessària

Com es tramita la sol·licitud de la prestació?

Us heu d'inscriure com a demandants de treball i presentar la sol·licitud de la prestació a l'Oficina de Treball corresponent durant els 15 dies hàbils següents a la situació legal d’atur.

Quina documentació cal presentar?

La documentació bàsica que cal presentar per al reconeixement de la prestació inclou:

 1. Formulari de sol·licitud de la prestació d'atur degudament emplenat (us el donaran a l'Oficina de Treball). Inclou informació sobre la declaració de fills a càrrec i les rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de la petició d'informació a l'AEAT (Agència Tributària).
 2. Identificació de la persona sol·licitant.
  • Si sou ciutadans de l'estat Espanyol podeu presentar el DNI, ecarnet de conduir o el passaport.
  • Les persones treballadores estrangeres amb nacionalitat no comunitària necessiten tenir un número d'identificació d'estranger (NIE), un document que les identifiqui (targeta d'identificació d'estranger o estrangera o passaport en vigor) i la seva autorització administrativa d'estada (estudiants) o de residència en alguna de les situacions següents:
   • Autorització administrativa d'estada, de residència o de residència i treball, en vigor; és a dir, no caducada.
   • En cas d'estar caducada l'autorització administrativa, cal disposar de la sol·licitud de renovació, expedida entre els 60 dies naturals abans de la data d'expiració o en els 3 mesos posteriors.
  • Les persones treballadores estrangeres amb nacionalitat comunitària es podran inscriure per un període de tres mesos presentant el passaport o el seu document nacional d'identitat en vigor. Passats aquests tres mesos, serà necessari tenir un número d'identificació d'estranger o estrangera (NIE) per continuar inscrita.
 3. Llibre de família o document equivalent en el cas d'estrangers si declareu tenir fills al vostre càrrec.
 4. Certificat/s d'empresa de les empreses on hagueu treballat els últims 6 mesos.
Data d'actualització:  02.11.2018