Vull comprar un cotxe
Vull comprar un cotxe
  • Imprimeix

Canvi de titularitat del vehicle

Passos a seguir per formalitzar el canvi de titularitat del vehicle.

Adreceu-vos a la Prefectura de Trànsit on us facilitaran els impresos oficials de sol·licitud de la transmissió i de la notificació de la transmissió, o bé descarregueu-los del web de la Direcció General de Trànsit. Els impresos hauran de portar les dades i la signatura del venedor i del comprador, llevat que el venedor ja hagi notificat la transmissió. Així mateix, haureu d'abonar les taxes corresponents.

Tingueu en compte que:

  1. Si la persona que adquireix el vehicle és un menor o una persona incapacitada a la sol·licitud s'haurà de fer constar les dades i signatura de la mare, del pare o del tutor.
  2. Si el vehicle està a nom de més d'una persona cal omplir un formulari de sol·licitud per a cadascuna d'elles però en canvi només caldrà que aboneu una única taxa.
Data d'actualització:  08.05.2014