Vull identificar-me digitalment
Vull fer servir certificat digital
 • Imprimeix

Certificat digital. Conceptes bàsics

Què és, quins usos i quines garanties de seguretat té.

Què és un certificat digital?

És un document electrònic identificatiu, signat per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a terceres persones la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra persona física o jurídica, etc

Per a què serveix un certificat digital?

Principalment té dues funcions:

 1. Identificar-se de forma segura per realitzar tràmits per internet amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents plataformes i aplicacions.
 2. Signar documents electrònics amb validesa legal. Els compromisos adqurits a través de les declaracions i manifestacions de voluntat de la persona titular s’equiparen a les que es presenten amb signatura manuscrita en oficines presencials.

Avantatges de la certificació digital

 • Privadesa: garanteix la identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que signa la comunicació.
 • Integritat: la informació no es pot manipular durant la transmissió per part de cap persona no autoritzada.
 • Autenticitat: garanteix que el document que ha rebut el receptor és l’original i pertany indiscutiblement a l’emissor. D’aquesta manera, ens permet garantir que l’emissor és el responsable del compromís adquirit per via telemàtica.
 • Confidencialitat: una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.
 • Interoperabilitat: es pot utilitzar un mateix certificat digital per autenticar-se en diferents plataformes i portals.
 • Seguretat: és generat per un prestador de serveis de certificació reconegut i de confiança. Així mateix, en cas de pèrdua o robatori, es pot suspendre.
 • Validesa legal: està emparat mitjançant la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica, que en l'article 3 diu “ la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper”.
 • Accessibilitat: es pot accedir a la informació electrònica en qualsevol moment i es garanteix la perdurabilitat en el temps.
Data d'actualització:  24.10.2011