Vull identificar-me digitalment
Vull fer servir certificat digital
  • Imprimeix

Certificats vàlids per realitzar tràmits a Tràmits gencat

Relació dels principals certificats acceptats i els perfils d'acreditació amb els que es poden fer servir a Tràmits gencat

A Tràmits gencat es poden fer servir tots els certificats digitals de totes aquelles entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per a identificar als ciutadans i empreses davant de les administracions públiques catalanes.
Cal tenir en compte que pot haver serveis o tràmits que tinguin restringida la relació de certificats acceptats en funció del que determinin els aspectes particulars de la seva política de seguretat i/o normativa.

Certificats vàlids per realitzar tràmits a Tràmits gencat

La taula següent presenta un resum de la relació dels principals certificats acceptats i els perfils d'acreditació amb que es poden utilitzar.

 

Entitat Emissora de Certificat

Certificat

Perfils d'acreditació

Consorci d'Administració Oberta de Catalunya

IdCat

Persona física.

Direcció General de Policia

eDNI

Persona física.

Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Certificado de identidad de persona física

Persona física.

Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Certificado de persona jurídica en el ámbito tributario

Persona jurídica.

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana

Certificat de ciutadà

Persona física.

Izenpe

Certificado de ciudadano

Persona física.

Camerfirma

Certificado de pertenencia a entidad

Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.

Camerfirma

Certificado de representante

Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

Camerfirma

Certificado de persona jurídica

Persona jurídica.

Firma Professional

Certificado corporativo de persona física

Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.

Firma Professional

Certificado corporativo de representante legal

Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

Firma Professional

Certificado corporativo de persona jurídica

Persona jurídica.

Firma Professional

Certificado corporativo de colegiado

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.

Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación

Clase 2 de persona física

Persona física.

Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación

Clase 2 de persona jurídica

Persona jurídica.

Autoridad de Certificación de la Abogacía

Certificado reconocido de colegiado

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

Autoridad de Certificación de la Abogacía

Certificado corporativo reconocido de persona jurídica

Persona jurídica.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados notariales personales

Persona física.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados notariales corporativos de corporaciones de derecho público

Persona vinculada a una organització sense capacitat de representació.
Persona física.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados para Empleados de notarías y colegios notariales

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

Agencia Notarial de Certificación

Certificados notariales corporativos de representación

Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.

AC Organización Médica Colegial de España

Certificado reconocido corporativo de colegiado

Persona física adscrita a un col·lectiu professional.
Persona física.

Data d'actualització:  02.10.2015