Vull identificar-me digitalment
Vull fer servir certificat digital
 • Imprimeix

Tipologia de certificats digitals segons les entitats de certificació

Catàleg de certificats que poden ser validats pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya per realitzar gestions i tràmits amb les administracions públiques catalanes.

Els certificats digitals els poden obtenir tant persones físiques com jurídiques davant d'una autoritat de certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol.licitant, emet el certificat. Cada autoritat de certificació disposa d'un sistema informàtic dedicat a l’emissió i gestió posterior de certificats digitals, incloent-hi la renovació, l’expiració, la suspensió, l’habilitació i la revocació de certificats.

El Consorci AOC classifica les entitats de certificació en funció del tipus de certificat que emeten segons el perfil i publica la llista d'entitats i els certificats que valida per a cada cas.

Podeu consultar la llista actualitzada d'entitats de certificació classificades del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya al seu web.

Autoridad de Certificación de la Abogacía

Autoridad de Certificación de la Abogacía

 • Certificado reconocido de Colegiado
 • Certificado reconocido de Personal administrativo
 • Certificado Corporativo reconocido de persona jurídica

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)

 

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)

 • Certificados reconocidos en dispositivo seguro para ciudadanos
 • Certificados reconocidos en soporte software para ciudadanos
 • Certificados reconocidos de Entidad
 • Certificados reconocidos en dispositivo seguro para ciudadanos
 • Certificados reconocidos en soporte software para ciudadanos
 • Certificados reconocidos de empleado público en dispositivo seguro

Agencia Notarial de Certificación (ANCert)

 

Agencia Notarial de Certificación (ANCert)

 • Certificados notariales Corporativos de Corporaciones de Derecho público
 • Certificados Notariales corporativo
 • Certificados FEREN
 • Certificados para Empleados de notarías y colegios notariales
 • Certificados notariales personales de representación de personal
 • Certificados notariales Corporativos de representación
 • Certificados Notarial personal (firma)
 • Certificado Notarial personal (autenticación)
 • Certificado Notarial personal de representación personal (autenticación)
 • Certificado Notarial de servidor seguro (sin dispositivo seguro)
 • Certificado Notarial de Autoridad de Sellado de Tiempo (sin dispositivo seguro)
 • Certificado Notarial de Aplicación Segura (sin dispositivo)
 • Certificado Notarial de OSCP (sin dispositivo seguro)
 • Certificado Notarial corporativo (firma)
 • Certificado Notarial Corporativo (autenticación)
 • Certificado Notarial Corporativo de representación (firma)
 • Certificado Notarial Corporativo de representación (autenticación)
 • Certificado Notarial de facturación electrónica (sin dispositivo seguro)
 • Certificado Corporativo personal( con dispositivo seguro-firma)
 • Certificado Corporativo personal (con dispositivo seguro-autenticación)
 • Certificado Corporativo personal (sin dispositivo seguro)
 • Certificado Corporativo de aplicación segura (sin dispositivo seguro)
 • Certificado personal de Corporaciones de Derecho Público (firma)
 • Certificado de aplicación segura de Corporaciones de Derecho Público (sin dispositivo seguro)
 • Certificado FERN - Firma Electrónica Reconocida Notarial (firma)
 • Certificado FERN - Firma Electrónica Reconocida Notarial (autenticación)
 • Certificado de empleado/a (firma)
 • Certificado de empleado/a (autenticación)

Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)

Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)

 1. PJ Clase 2
 2. PF Clase 2
 3. Certificado de clase 2 de Persona Física
 4. Certificado de clase 2 de Persona Jurídica
 5. Certificados PF/PJ + extensión OID 41

Camerfima - Certificados Camerales

Camerfima - Certificados Camerales

 • Certificado cameral de persona física. Claves almacenadas en software y generadas por el titular
 • Certificado cameral de persona física. Claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC
 • Certificado cameral de persona física. Claves almacenadas en hardware y generadas por el titular
 • Certificado cameral de Representante. Claves almacenadas en software y generadas por el PSC
 • Certificado cameral de Representante. Claves almacenadas en software y generadas por el titular
 • Certificado cameral de Representante. Claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC
 • Certificado cameral de Representante. Claves almacenadas en hardware y generadas por el titular
 • Certificado cameral de Persona jurídica. Claves almacenadas en software y generadas por el PSC
 • Certificado cameral de Persona jurídica. Claves almacenadas en software y generadas por el titular
 • Certificado cameral de Persona física para emitir facturación electrónica. Claves almacenadas en software y generadas por el PSC
 • Certificado cameral de Persona física para emitir facturación electrónica. Claves almacenadas en software y generadas por el titular
 • Certificado cameral de Persona jurídica. Claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC
 • Certificado cameral de Persona jurídica. Claves almacenadas en hardware y generadas por el titular
 • Certificado cameral de Persona física para emitir facturación electrónica. Claves en hardware emitidas por el PSC
 • Certificado cameral de Persona física para emitir facturación electrónica. Claves en hardware emitidas por el titular
 • Persona física. Claves almacenadas en software generadas por el PSC
 • Persona física. Claves almacenadas en software y generadas por el titular
 • Representante. Claves almacenadas en software y generadas por el PSC
 • Representante. Claves almacenadas en software y generadas por el titular
 • Persona física. Claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC
 • Persona física. Claves almacenadas en hardware y generadas por el titular
 • Representante. Claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC
 • Representante. Claves almacenadas en hardware y generadas por el titular
 • Certificado de sello electrónico de entidad, claves almacenadas en software y generadas por el PSC

Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)

Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM)

 • Certificado de identidad de persona física en soporte hardware
 • Certificado de persona jurídica en el ámbito tributario

Direcció General de Policia

Direcció General de Policia

 • DNIe - Certificado de autenticación de ciudadano

Firmaprofesional

Firmaprofesional

 • Certificados corporativos de colegiado
 • Certificados corporativos de persona física
 • Certificados reconocidos Corporativos de Persona jurídica o entidad
 • Certificados reconocidos de Persona Física con poder de representación de una organización per firmar facturas electrónicas con dispositivo seguro de creación de firma
 • Certificados reconocidos de Persona Física con poder de representación de una organización per firmar facturas electrónicas con dispositivo seguro de creación de firma en soporte software
 • Certificado de servidor seguro (SSL)
 • Certificado de Sede Electrónica - Nivel Medio
 • Certificado de Sello de Administración, Órgano o Entidad de Derecho Público - Nivel Medio
 • Certificado de Empleado Público - Nivel Alto
 • Certificado de Empleado Público - Nivel Medio
 • Certificado Corporativo de Representante Legal

Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM)

 

Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM)

 • Certificado reconocido de firma con limitación de uso en dispositivo software
 • Certificado reconocido de firma en dispositivo seguro centralizado per factura electrónica y almacenamiento certificado
 • Certificado reconocido de firma en dispositivo SmartCard o Token USB
 • Certificado reconocido de firma en dispositivo seguro centralizado

Izenpe

Izenpe

 1. Certificado reconocido de entidades en tarjeta criptogràfica
 2. Certificado reconocido de entidad en soporte software
 3. Certificado Corporativo reconocido

Netfocus

Netfocus

 • Certificados personales DirectSign - Clase 3

AC Organización Médica Colegial de España (OMC)

AC Organización Médica Colegial de España (OMC)

 1. Certificado reconocido corporativo de colegiado (persona física)
 2. Certificado reconocido corporativo de órgano colegial (persona física)
 3. Certificado reconocido corporativo de personal administrativo (persona física)
 4. Certificado reconocido corporativo de colegio (persona jurídica)
Data d'actualització:  02.10.2015