Vull presentar una queixa al Síndic de Greuges
Vull fer una queixa al Síndic de Greuges
 • Imprimeix

Vull presentar una queixa al Síndic de Greuges

Problemes que tenen resposta

 Esteu en situació de pobresa energètica perquè us han tallat el llum, l'aigua i/o el gas per impagament.

 • Us sentiu discriminats per causa de la vostra orientació sexual.
 • La manca d'ajuts us impedeix seguir els estudis postobligatoris.
 • No es compleix la llei de transparència i us neguen el dret d'accés a la informació pública.
 • Sou una persona dependent i no podeu accedir a un recurs assistencial. 

Són alguns exemples de situacions que es poden denunciar davant el Síndic de Greuges de Catalunya. El Síndic defensa els drets de les persones de forma gratuïta, independent i confidencial. El seu telèfon per a consultes: 900 124 124.

Què fa i què no fa el Síndic

La funció del Síndic és atendre les queixes de totes les persones davant els poders públiques. Per això investiga els casos en què les administracions públiques (ajuntament, escola, centre de salut, etc.) i també les empreses que presten serveis d'interès general (electricitat, aigua, gas, telefonia, etc.) cometen alguna irregularitat o quan vulneren drets d'una persona o d'un col·lectiu.

El Síndic investiga possibles greuges per discriminació, a partir de les queixes que els ciutadans li plantegen o també per iniciativa pròpia.

De fet, té el mandat específic de garantir els drets del col·lectiu LGBTI i de vetllar per la igualtat de gènere. Com a Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura pot visitar sense avís tots els centres penitenciaris, comissaries, geriàtrics, etc. També té l'encàrrec d'avaluar el grau de compliment de la Llei de transparència per part de les administracions i ens públics. 

En canvi, no pot atendre qüestions privades, conflictes entre particulars on no intervé cap administració com ara plets o disputes entre familiars, veïns, comerciants, litigis per accidents de circulació, etc. L'única excepció és en casos de possible discriminació de gènere entre particulars. 

Tampoc no pot intervenir en queixes anònimes, que denoten mala fe o no tenen prou fonament ni en qüestions ja jutjades o pendents d'una resolució judicial.

Qui s'hi pot adreçar

Qualsevol persona física, amb independència de la nacionalitat, l'edat o la situació legal, pot presentar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya.

Això vol dir que s'inclouen els menors d'edat, les persones grans, els interns de presons, els estrangers (amb permisos o sense), els funcionaris, els càrrecs electes (com ara diputats, senadors, regidors municipals), etc.

També poden presentar queixes les persones jurídiques, com ara societats mercantils o associacions de tota mena: sindicats, partits polítics, organitzacions no governamentals, plataformes ciutadanes.

Com es presenta la queixa

Les queixes s'han de presentar per escrit, han d'anar signades i incloure les dades personals. El Síndic en garanteix la confidencialitat.

El text de la queixa ha de ser senzill, directe i concís, i ha d'incloure els elements següents:

 • El fet que motiva la queixa.
 • Nom de l'administració o empresa de servei d'interès públic contra la qual es planteja.
 • Una explicació breu dels passos que ja s'han fet abans i de les circumstàncies relatives als fets denunciats.
 • El nom i cognoms, l'adreça postal i el telèfon (si és possible) de la persona que formula la queixa.

 També cal aportar tota la documentació de què es disposi sobre el cas.

On s'ha de presentar

 • Per mitjà del Servei d'Atenció a les Persones. L'horari és de 8.30 a 18 hores, de dilluns a divendres. I a l'agost, de 8.30 a 17.30 hores.
  Passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona Metro (L1 i Rodalies Renfe: Arc de Triomf) i Bus (19, 39, 40, 41, 42, 51, 55, 141, B-25). 
 • Per correu ordinari a la mateixa adreça
 • Per fax: 933 013 187
 • Per internet: Per mitjà d'aquest formulari
 • Per correu electrònic: sindic@sindic.cat
 • Per videotrucada en línia: Informació del servei

Si l'envieu per correu electrònic o per mitjà del formulari per internet, la queixa ha d'incloure les vostres dades personals. 

Com actua el Síndic

El síndic analitza la informació presentada i s’adreça a l’administració per conèixer la seva versió. Un cop valorada la resposta, emet una resolució. En les seves resolucions, el Síndic fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia i les seves resolucions són inapel·lables.

En les resolucions i informes anuals publicats al web hi ha nombrosos exemples d'actuacions en què la intervenció del Síndic ha servit per reparar una situació injusta o una irregularitat. Són casos en què l'Administració o l'empresa implicada ha acceptat i donat compliment a les recomanacions emeses: canviar els criteris d'accés a prestacions, revocar sancions, respondre una petició d'informació, agilitar el pagament d'ajuts pendents, modificar normatives, donar d'alta el servei de subministraments, etc.

Síndic: problemes que tenen resposta.

Data d'actualització:  09.06.2017