Adopto i/o acullo un infant
Adopto i/o acullo un infant
  • Imprimeix

Adopto i/o acullo un infant

El procés d'adopció

Què és, què implica i qui pot adoptar

Formació i valoració de la idoneïtat

Quins infants es poden adoptar, el procés de tramitació, l'assignació i l'adopció d'infants amb necessitats especials

Adopció d'infants a Catalunya

Criteris de valoració, resolució i certificat d'idoneïtat

Adopció internacional

El procés de tramitació de l'adopció internacional

Prestacions econòmiques per a famílies adoptives

Prestacions destinades a les famílies amb fills i filles a càrrec

Servei d'atenció postadoptiva

En què consisteix, qui i com es pot sol·licitar

Acolliment familiar

El procés de tramitació de l'acolliment familiar

Ajuts i prestacions econòmiques per als acolliments

Ajuts per als infants acollits i les famílies acollidores