Adopto i/o acullo un infant
Adopto i/o acullo un infant
  • Imprimeix

El procés d'adopció

Què és, què implica i qui pot adoptar

Quan s'adopta un infant, aquest entra a formar part de la família adoptant amb els mateixos drets i deures que un fill biològic.

Què és?

L'adopció és el procés legal, psicològic i d'integració plena i definitiva d'un infant en el si d'una família en la qual no ha nascut. Amb aquest procés es crea una relació de filiació entre la família adoptant i l'infant amb efectes legals idèntics que la paternitat biològica, alhora que desapareixen els vincles jurídics amb la família d'origen, sempre en interès de l'infant.

Quines implicacions té?

L'infant adoptat s'integra en la família en la qual no ha nascut amb els mateixos drets i deures que un fill biològic tot creant un vincle afectiu entre l' infant i la família adoptiva. Adoptar un infant ha de ser resultat d'una reflexió profunda i responsable.

Qui pot adoptar?

D'acord amb la legislació vigent, els requisits establerts per sol·licitar una adopció són:

  1. Estar en ple exercici dels drets civils.
  2. Ser major de 25 anys i tenir com a mínim 14 anys més que la persona adoptada.
  3. Només s'admet l'adopció per a més d'una persona en el cas dels cònjuges i de les parelles que conviuen amb caràcter estable.

Associacions de famílies adoptives

Què són?
Les associacions de famílies adoptives són entitats sense ànim de lucre que donen suport als processos d'adopció i a les famílies adoptives.

Més informació sobre adopcions

Data d'actualització:  06.11.2013