Canvio de domicili
Canvio de domicili
  • Imprimeix

La tramitació del canvi de domicili

El canvi de domicili automàtic a diverses institucions el pot sol·licitar qualsevol persona més gran de 16 anys durant tot l’any. No es necessita documentació i és un tràmit gratuït.

Quins municipis permeten fer el tràmit per Internet?

Gràcies als programes d’interoperativitat entre administracions hi ha diversos ajuntaments catalans que ho poden comunicar directament als organismes afectats sense que calgui fer més tràmits. Consulta a la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya si el teu ajuntament disposa d'aquest servei.

Com es fa el canvi?

Alguns municipis ofereixen la possibilitat de fer el canvi de la notificació de canvi de domicili per Internet. Podeu comprovar-ho al web del vostre ajuntament. En la majoria dels casos per fer el tràmit telemàticament es requereix l'ús d'un certificat digital.

A quines institucions es fa el canvi automàtic?

L’ajuntament ho comunica automàticament a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Tresoreria de la Seguretat Social  i a la Direcció General de Policia (DGP).

S'ha de tenir en compte però, que no tots els ajuntaments que permeten fer el tràmit per Internet ho comuniquen a aquests tres organismes, per tant és aconsellable consultar cada cas a l'ajuntament que correspongui.

Data d'actualització:  28.06.2013