Canvio de domicili
Canvio de domicili
  • Imprimeix

La tramitació del canvi de domicili

El canvi de domicili automàtic a diverses institucions el pot sol·licitar qualsevol persona més gran de 16 anys durant tot l’any. No es necessita documentació i és un tràmit gratuït.

Quins municipis permeten fer el tràmit per internet?

Consulta a la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya si el teu ajuntament disposa d'aquest servei.

A quines institucions es fa el canvi automàtic?

L’ajuntament ho comunica automàticament a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Tresoreria de la Seguretat Social  i a la Direcció General de Policia (DGP).

S'ha de tenir en compte però, que no tots els ajuntaments que permeten fer el tràmit per Internet ho comuniquen a aquests tres organismes, per tant és aconsellable consultar cada cas a l'ajuntament que correspongui.

Data d'actualització:  19.09.2018