Canvio de domicili
Canvio de domicili
  • Imprimeix

Què cal fer quan canvio de domicili

Quan canvieu de domicili heu de tenir en compte que l’adreça amb la qual us relacioneu amb els organismes i institucions públiques també canvia. Per tant, és obligatori actualitzar-la i això implica haver de fer una sèrie de tràmits.

Qualsevol persona que viu a l’Estat espanyol té l’obligació d’inscriure’s al padró d’habitants del municipi en el qual resideix habitualment. Això li atorga la condició de veí del municipi amb tots els drets i les obligacions que comporta.

Si canvieu de domicili dins el mateix municipi, a efectes del padró, es considerarà un canvi de padró. En canvi, si veniu d’un altre municipi, es considerarà una alta al padró del nou municipi.

Heu de notificar, doncs, l’adreça a l’ajuntament del vostre nou municipi per poder gaudir dels serveis i complir les obligacions amb les diferents administracions.

 

Data d'actualització:  23.09.2011