Catàstrofe o incident amb múltiples afectats
Catàstrofe o incident amb múltiples afectats
  • Imprimeix

Després de l'esdeveniment

Els afectats i les seves famílies tenen un conjunt de drets. Si voleu tenir informació i orientació sobre aquests drets, us podeu adreçar al Servei d'Informació i Orientació Telemàtica a la Víctima del Delicte, que ofereix informació, assessorament, orientació, i deriva al recurs més adequat, si s’escau, a les persones que es consideren víctimes o afectades per un delicte en general. A més, us poden atendre en diversos idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany o àrab.

Què faig si pateixo seqüeles?

Si no podeu dormir, us costa dur a terme les vostres activitats quotidianes, teniu sensacions que relacioneu amb la situació i que us preocupen no dubteu a consultar el vostre metge de capçalera al centre d'atenció primària

Si creieu que us cal una resposta immediata truqueu al 061 per consultar la vostra situació. Els operadors sanitaris us informaran i orientaran.

Com puc obtenir ajuts econòmics o indemnitzacions?

El Servei d'Informació i Orientació Telemàtica a la Víctima del Delicte (900 12 18 84 - infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat) informa i assessora sobre com demanar ajuts i indemnitzacions, i orienta sobre els recursos assistencials disponibles.

L'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Terrorisme (OAVT) del Ministeri de l'Interior, és el lloc on cal sol·licitar les ajudes econòmiques (sanitàries, psicosocials, educatives) i les indemnitzacions per danys personals o materials, o d'altres prestacions que corresponguin com a afectats directes o familiars de les víctimes d’un atemptat.

Per contactar amb l’OAVT, podeu trucar als telèfons 915 372 479 - 915 372 480.

Tinc dret a assistència jurídica gratuïta?

Es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta, que s'ha de prestar immediatament, a les víctimes de terrorisme en els processos que tinguin vinculació, derivin o siguin conseqüència de la seva condició de víctimes, independentment de l'existència de recursos per litigar.

La sol·licitud s'ha d'instar davant el Servei d'Orientació Jurídica del col·legi d'advocats del lloc en què estigui el jutjat o tribunal que hagi de conèixer del procés principal per al qual se sol·licita, o davant el jutjat del domicili de la persona sol·licitant.