Es produeix una catàstrofe o un incident amb múltiples afectats
Catàstrofe o incident amb múltiples afectats
  • Imprimeix

Després de l'esdeveniment

Els afectats i les seves famílies tenen un conjunt de drets. Si vols tenir informació i orientació sobre aquests drets, et pots adreçar al Servei d'Informació i Orientació Telemàtica a la Víctima del Delicte, que ofereix informació, assessorament, orientació, i deriva al recurs més adequat, si s’escau, a les persones que es consideren víctimes o afectades per un delicte en general.

A més, et poden atendre en diversos idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany o àrab.

Què faig si en soc un afectat directe?

Les persones que han patit lesions físiques o danys materials directes com a conseqüència de l’atemptat poden sol·licitar ajuts econòmics o indemnitzacions. També ho poden fer els familiars directes de les víctimes.  

  • Quan: El termini per presentar la sol·licitud acaba un any després d’haver-se produït els danys. Aquesta data no ha de coincidir sempre amb la data de l’atemptat. Per exemple, si algú morís tres mesos després, el termini s'esgotarà un any després del seu decés.

  • On: Les sol·licituds es presenten a l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Terrorisme (OAVT) del Ministeri de l'Interior. Per contactar amb l'OAVT, podeu trucar als telèfons 915 372 479 - 915 372 480.

  • Més informació: El Servei d'Informació i Orientació Telemàtica a la Víctima del Delicte (900 12 18 84 - infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat) informa i assessora sobre com demanar ajuts i indemnitzacions, i orienta sobre els recursos assistencials disponibles.

 

Què faig si pateixo seqüeles psicològiques?

Les persones afectades psicològicament, però que no van patir lesions atribuïbles al fet de trobar-se en el lloc de l'atemptat, no són objecte d’indemnització.

Però, si ets una d’aquestes persones, està previst que puguis rebre ajuda psicològica.

Si no pots dormir, et costa dur a terme la teva activitat quotidiana, tens sensacions que relaciones amb la situació i que et preocupen no dubtis a consultar el metge de capçalera al centre d'atenció primària

Si creus que et cal una resposta immediata truca al 061. Els operadors sanitaris t'informaran i orientaran.

Tinc dret a assistència jurídica gratuïta?

Es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta, que s'ha de prestar immediatament, a les víctimes de terrorisme en els processos que tinguin vinculació, derivin o siguin conseqüència de la seva condició de víctimes, independentment de l'existència de recursos per litigar.

La sol·licitud s'ha d'instar davant el Servei d'Orientació Jurídica del col·legi d'advocats del lloc en què estigui el jutjat o tribunal que hagi de conèixer del procés principal per al qual se sol·licita, o davant el jutjat del domicili de la persona sol·licitant.