Em jubilo
Em jubilo
  • Imprimeix

Em jubilo

La pensió de jubilació

Què són les prestacions i què és la pensió de jubilació

Quantia de la jubilació

Com es calcula l’import de la pensió de jubilació segons diverses premisses

Requisits

Quins requisits s’han de complir i quan es produeix el fet causant

Tipus de jubilacions

La jubilació ordinària, la jubilació anticipada i la jubilació parcial

Tramitació i documentació

Passos que cal seguir i documentació que s’ha d’aportar

Pagament de la jubilació

Es cobraran un total de 14 pagues anuals

Obligacions

Heu de comunicar qualsevol variació de la vostra situació de pensionistes