Em jubilo
Em jubilo
  • Imprimeix

Pagament de la jubilació

Es cobraran un total de 14 pagues anuals

Conceptes generals

  1. S’abona en 14 pagaments: un per cada mes de l’any, més dos pagaments extraordinaris al juny i al novembre pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent a aquests mesos.
  2. Es garanteixen quanties mínimes, segons l’edat i les càrregues familiars.
  3. La pensió, inclòs l’import de la pensió mínima, serà revaloritzada al començament de cada any d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC).
  4. Està subjecta a tributació dins dels termes establerts a les normes reguladores de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Informació relacionada

Formes de pagament

Rebreu la quantitat de la pensió en la modalitat de cobrament que vulgueu:

  1. Cobrant en finestreta a la vostra entitat bancària.
    Heu de fer-ho entre els dies 1-15 de cada mes, ja que si no ho passeu a recollir la quantitat serà retornada al banc de la Seguretat Social i haureu de demanar-la  de nou abans d’un any.
  2. Per compte corrent o llibreta d’estalvis (opció recomanada).


Si voleu canviar de sucursal o de forma de cobrament dins del vostre banc, podeu adreçar-vos directament a la vostra oficina. Però, si voleu canviar de banc o de modalitat de cobrament, aneu a l’oficina del Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), o bé truqueu al telèfon 900 16 65 65.

Data d'actualització:  20.03.2013