Em jubilo
Em jubilo
 • Imprimeix

Quantia de la jubilació

Com es calcula l’import de la pensió de jubilació segons diverses premisses

Com es calcula?

Es calcula aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent. Segons els anys que fa que cotitzeu, se us aplicaran diferents percentatges sobre la seva base.

Com es calcula la base reguladora?

Es divideixen les bases de cotització dels 15 anys (180 mesos) anteriors a a la jubilació entre 210.
D’aquests 15 anys:

 1. Les bases dels dos anys (24 mesos) anteriors al fet causant seran comptades pel seu valor nominal.
 2. La resta s’actualitza segons l’índex de preus al consum.

 

En acord amb les modificacions del Sistema de la Seguretat Social aprovades el passat 21 de Juliol la Jubilació ordinària es veurà modificada de la següent manera:

Es divideixen les bases de cotització dels 25 anys (300 mesos) anteriors a la data de jubilació.
D’aquests 25 anys:

 1. Les bases dels dos (24 mesos) anteriors al fet causant seran comptades pel seu valor nominal.
 2. La resta s’actualitza segon l’índex de preus de consum.

 

Aquesta base reguladora s’aplica de forma gradual a partir del gener de 2013. Concretament:

 • 2013 es divideix per 224 les bases de cotització dels 192 mesos anteriors.
 • 2014 es divideix per 238 les bases dels 204 mesos anteriors.
 • I així successivament fins a completar el càlcul indicat al gener de 2022.

Com es calcula el percentatge?

Jubilació ordinària
Es calcula el percentatge segons els anys cotitzats:

 1. 50% pels 15 anys cotitzats, dels quals dos han de ser en el període de 15 anys anterior a la jubilació.
 2. 3% per cada any entre el 16è i el 25è any cotitzat.
 3. 2% per cada any entre el 26è  i el 35è cotitzat.
 4. Arribant a un percentatge del 100% si heu cotitzat 35 anys.


Si us jubileu més grans de 65 anys i heu cotitzat durant 35 anys, s’aplicarà un percentatge del 100% més un 2% de cada any cotitzat a partir dels 65 anys.
Exemple: una persona que hagi cotitzat una mitjana de 1.200€ en els darrers 15 anys i hagi cotitzat durant 35 anys cobrarà 1.200€.
Si ha cotitzat 30 anys, cobrarà un 90%, és a dir, 1.080€, etc.

En acord amb les modificacions del Sistema de la Seguretat Social aprovades el passat 21 de Juliol la Jubilació ordinària es veurà modificada de la següent manera:

Jubilació ordinària

 1. 50% pels 15 anys cotitzats, dels quals dos han de ser en el període de 15 anys.
 2. 2,75% per cada any entre el 25è i el 37è any cotitzat.
 3. 4% a partir dels 37 anys cotitzats.
 4. Arribant a un percentatge del 100% si heu cotitzat 38 anys i 6 mesos es manté la jubilació als 65 anys. El percentatge del 100% es mantindrà també si heu cotitzat 37 anys i la jubilació en aquest cas es produirà als 67 anys.

Aplicació dels percentatges per atribuir durant els anys cotitzats per la pensió de jubilació:

 • Del 2019 al 2019: Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 163, el 0,21% per 100 i pels 83 mesos següents, el 0,19 per 100.
 • Del 2020 al 2022: Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 106, el 0,21% per 100 i pels 146 mesos següents, el 0,19 per 100.
 • Del 2023 al 2026: Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 49, el 0,21 per 100 i pels 146 mesos següents, el 0,19 per 100.
 • A partir de 2027: Per cada mes addicional de cotització entre els mesos 1 i 248, el 0,19 per 100 i pels 16 mesos següents, el 0,18 per 100.

 

Jubilació anticipada

 1. Treballadors mutualistes
  S’aplica a la pensió una reducció del 8% per cada any, o fracció d’any, que falta per acabar de complir els 65 anys.
  Si s’ha cotitzat durant més de 30 anys i el cessament a la feina no és per lliure voluntat del treballador, serà entre un 7,5-6% en funció dels anys cotitzats.
 2. Treballadors no mutualistes
  S’aplica a la pensió una reducció d’entre 7,5-6% (en funció dels anys cotitzats) per cada any o fracció que falta per acabar de complir els 65 anys.


Què vol dir "treballadors mutualistes" o "no mutualistes"?

Els primers pertanyen al règim que existia abans del dia 01/01/1967 (Régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez o SOVI) i els segons a l’actual règim General de la Seguretat Social que va començar el dia 01/01/1967.
Més informació:

Data d'actualització:  12.05.2014