Em jubilo
Em jubilo
 • Imprimeix

Requisits

Quins requisits s’han de complir i quan es produeix el fet causant

Els treballadors afiliats a la Seguretat Social i que cessin o hagin cessat en la seva activitat laboral han de complir uns determinats requisits d’edat i de temps cotitzat.

Quins requisits s’han de complir?

 1. Tenir 65 anys: és un requisit de caràcter general.
  Aquest punt és exigible si la persona no està donada d’alta o en situació assimilada a l’alta a la Seguretat Social.
  Us podeu jubilar abans dels 65 anys sempre que estigueu donats d’alta o en situació assimilada a l’alta i compliu uns requisits determinats. Segons la Llei de Reforma de les Pensions aprovada el passat 21 de juliol  s'introdueixen canvis en els requisits que cal complir per poder-se jubilar:
  • Tenir 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització.
  • Tenir 67 anys i 37 anys de cotització.
 2. Haver cotitzat un mínim de 15 anys: dos dels quals han de ser dins dels 15 anys anteriors al fet causant.

 

Aplicació progressiva de l'edat de jubilació i dels anys de cotització segons la nova llei del Sistema de la Seguretat Social: La implamantació de nous requisits d'edat es realitza de forma progressiva i gradual durant un període de 15 anys.

 

Any

Períodes de cotització

Edat exigida

2013

35 anys i 3 mesos o més.

Menys de 35 anys i 3 mesos.

65 anys.

65 anys i 1 mes.

2014

35 anys i 6 mesos o més.

Menys de 35 anys i 6 mesos.

65 anys.

65 anys i 2 mesos.

2015

35 anys i 9 mesos o més.

Menys de 35 anys i 9 mesos.

65 anys.

65 anys i 3 mesos.

2016

36 anys o més.

Menys de 36 anys.

65 anys.

65 anys i 4 mesos.

2017

36 anys i 3 mesos o més.

Menys de 36 anys i 3 mesos.

65 anys.

65 anys i 5 mesos.

2018

36 anys i 6 mesos o més.

Menys de 36 anys i 6 mesos.

65 anys.

65 anys i 6 mesos.

2019

36 anys i 9 mesos o més.

Menys de 36 anys i 9 mesos.

65 anys.

65 anys i 8 mesos.

2020

37 o més anys.

Menys de 37 anys.

65 anys.

65 anys i 10 mesos.

2021

37 anys i 3 mesos o més.

Menys de 37 anys i 3 mesos.

65 anys.

66 anys.

2022

37 anys i 6 mesos o més.

Menys de 37 anys i 6 mesos.

65 anys.

66 anys i 2 mesos.

2023

37 anys i 9 mesos o més.

Menys de 37 anys i 9 mesos.

65 anys.

66 anys i 4 mesos.

2024

38 o més anys.

Menys de 38 anys.

65 anys.

66 anys i 6 mesos.

2025

38 anys i 3 mesos o més.

Menys de 38 anys i 3 mesos.

65 anys.

66 anys i 8 mesos.

2026

38 anys i 3 mesos o més.

Menys de 38 anys i 3 mesos.

65 anys.

66 anys i 10 mesos.

2026

38 anys i 6 mesos o més.

Menys de 38 anys i 6 mesos.

65 anys.

67 anys.

Quan es produeix el fet causant?

 1. Treballadors donats d’alta a la Seguretat Social: el dia del cessament en l’activitat laboral.
 2. Situacions assimilades a l’alta: el dia de presentació de la sol·licitud. 
  Excepcions:
  • En el cas d’excedència forçosa: el dia del cessament en el càrrec que va donar origen a l’assimilació.
  • En el cas de trasllat fora del territori nacional: el dia del cessament en el treball.
 3. Situacions de no alta: el dia de presentació de la sol·licitud.
Data d'actualització:  20.03.2013