Em jubilo
Em jubilo
 • Imprimeix

Requisits

Els treballadors afiliats a la Seguretat Social i que cessin o hagin cessat en la seva activitat laboral han de complir uns determinats requisits d’edat i de temps cotitzat.

Més informació

Requisits necessaris per jubilar-se

Règim general

Edat

Tenir 65 anys: és un requisit de caràcter general.
Aquest punt és exigible si la persona no està donada d’alta o en situació assimilada a l’alta a la Seguretat Social.
Us podeu jubilar abans dels 65 anys sempre que estigueu donats d’alta o en situació assimilada a l’alta i compliu uns requisits determinats.

Segons la Llei de Reforma de les Pensions s'introdueixen canvis en els requisits que cal complir per poder-se jubilar:

 • Tenir 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització.
 • Tenir 67 anys i 37 anys de cotització.

Requisits de temps cotitzat

Haver cotitzat un mínim de 15 anys: dos dels quals han de ser dins dels 15 anys anteriors al fet causant.

Període mínim de cotització

Aplicació progressiva de l'edat de jubilació i dels anys de cotització segons la nova llei del Sistema de la Seguretat Social: La implantació de nous requisits d'edat es realitza de forma progressiva i gradual durant un període de 15 anys.

Any Períodes de cotització Edat exigida
2019 36 anys i 9 mesos o més. 65 anys.
Menys de 36 anys i 9 mesos. 65 anys i 8 mesos.
2020 37 o més anys. 65 anys.
Menys de 37 anys. 65 anys i 10 mesos.
2021 37 anys i 3 mesos o més. 65 anys.
Menys de 37 anys i 3 mesos. 66 anys.
2022 37 anys i 6 mesos o més. 65 anys.
Menys de 37 anys i 6 mesos. 66 anys i 2 mesos.
2023 37 anys i 9 mesos o més. 65 anys.
Menys de 37 anys i 9 mesos. 66 anys i 4 mesos.
2024 38 o més anys. 65 anys.
Menys de 38 anys. 66 anys i 6 mesos.
2025 38 anys i 3 mesos o més. 65 anys.
Menys de 38 anys i 3 mesos. 66 anys i 8 mesos.
2026 38 anys i 3 mesos o més. 65 anys.
Menys de 38 anys i 3 mesos. 66 anys i 10 mesos.
2027 i posteriors 38 anys i 6 mesos o més. 65 anys.
Menys de 38 anys i 6 mesos. 67 anys.

 

Quan es produeix el fet causant?

Segons la situació des que s'accedeixi a la pensió, es considera produït el fet causant:

 • Treballadors donats d’alta a la Seguretat Social: el dia del cessament en l’activitat laboral.
 • Situacions assimilades a l’alta: el dia de presentació de la sol·licitud. 
  Excepcions:
  • En el cas d’excedència forçosa: el dia del cessament en el càrrec que va donar origen a l’assimilació.
  • En el cas de trasllat fora del territori nacional: el dia del cessament en el treball.
 • Situacions de no alta: el dia de presentació de la sol·licitud.

 

 

Data d'actualització:  03.01.2019