Mor un familiar
Mor un familiar
  • Imprimeix

Certificat mèdic de defunció

Què és?

Quan una persona mor és necessari el certificat mèdic de defunció per inscriure la mort, ja que és el document oficial que acredita la mort d'aquesta persona. Qui estén el certificat pot ser el facultatiu que hagi assistit el difunt en la seva última malaltia o qualsevol altre metge que reconegui el cadàver i comprovi la certesa de la mort.

Contingut del certificat mèdic

Al certificat haurà de constar:

  1. La identitat del metge que l'ha estès i les circumstàncies de la seva col·legiació.
  2. La identitat del difunt, amb menció expressa dels documents oficials dels quals el metge hagi disposat per comprovar-la o de la persona que els hagi facilitat, la qual també haurà de signar.

És fonamental que tan bon punt es produeix la mort localitzeu el DNI o qualsevol altre document oficial que serveixi per comprovar la identitat del difunt.

Respecte al contingut material del certificat, s'hi ha de fer constar:

  1. Que existeixen senyals inequívocs de mort.
  2. La causa de la mort.
  3. La data, hora i lloc de la mort, amb la màxima precisió possible.

Aquest certificat mèdic té un requisit formal: necessàriament ha de ser estès en el formulari que edita exclusivament el Consell General de l'Organització Mèdica Col·legial, que en fixa el preu de venda. El certificat us el facilitarà la funerària.

El certificat mèdic de defunció no serà necessari quan hi hagi una sentència o una ordre judicial que afirmi la certesa de la mort. En aquest cas, serà l'òrgan judicial que porti les diligències per la mort el que n'ordenarà la inscripció al Registre Civil, sense que faci falta aportar més documents.

Data d'actualització:  20.11.2015