Mor un familiar
Mor un familiar
  • Imprimeix

Llicència d'enterrament

Què és?

Després de la inscripció de la defunció el pas següent és sol·licitar l'autorització per donar sepultura al cadàver. L'expedeix la persona encarregada del Registre Civil un cop n'ha practicat la inscripció.
La Llei de Registre Civil diu que mentre no es practiqui la inscripció, no s'expedirà la llicència per a l'enterrament, que tindrà lloc transcorregudes, almenys, 24 hores des del moment de la mort. Hi ha, però, una excepció: si hi ha indicis de mort violenta, se suspendrà la llicència fins que, segons el criteri de l'autoritat judicial corresponent, ho permeti l'estat de les diligències.

Cost

Són gratuïts tants els assentaments del Registre Civil (la inscripció de la mort) com les llicències d'enterrament.

Data d'actualització:  25.11.2015