Neix un fill
Neix un fill
  • Imprimeix

Alta al padró municipal

Heu d'inscriure el vostre fill o filla al padró municipal de la població on residiu. Per això, si és necessari, us heu d'adreçar al vostre ajuntament.

Què és?

La llei obliga a tota persona que visqui a Espanya a inscriure's al padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com s'especifica en l'article 54 del Reial decret 2612/96, de 20 de desembre.

Com s’ha de fer?

La inscripció al padró municipal es realitza d'ofici, és a dir, es fa automàticament  un cop s'ha inscrit el nadó al Registre Civil.

En el cas que el vostre fill o filla no hagi nascut a la població on esteu empadronats heu d'adreçar-vos al vostre ajuntament amb el llibre de família.

Documentació

La documentació requerida depèn de cada ajuntament, però en general es demana:

  1. El llibre de família.
  2. El DNI del pare i/o la mare.
Data d'actualització:  08.01.2019