Neix un fill
Neix un fill
  • Imprimeix

Permís de maternitat o paternitat

Els pares i mares teniu dret a un període de descans amb motiu del naixement del vostre fill/a. Aquest període de descans es pot ampliar en casos de part, adopció o acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

El salari és del 100% i l'assumeix per complet l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM), en el cas dels treballadors del mar.

Què és?

Després del part, l'adopció o l'acolliment d'un infant, les mares i/o els pares treballadors podeu gaudir d'un període de descans laboral legalment establert. A més, us correspon un subsidi per cobrir la pèrdua econòmica que suposa aquesta interrupció de l'activitat laboral. Aquesta prestació l'assumeix l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari.

En el cas de les mares teniu dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en diferents períodes en casos de part, adopció o acolliment múltiple, de discapacitat y de hospitalització del nadó. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per a la mare, la resta es poden compartir amb el pare o també renunciar-hi.

A partir del 5 de juliol de 2018, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) teniu dret a un període de descans de 5 setmanes ininterrompudes, ampliables a 2 dies a partir del segon fill. El període també s'amplia en casos de part, adopció, acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

En tots dos casos el període de descans es podrà realitzar en règim de jornada completa o temps parcial.

Quina documentació s'ha d'aportar?

Per tramitar la prestació es necessita:

  1. Sol·licitud de la prestació per maternitat i/o paternitat.
  2. Només és necessari l’informe de maternitat si la treballadora ha començat el descans abans del part o bé si s’ha produït la mort del fill/a, després d'almenys 180 dies de gestació.
  3. El document acreditatiu de la persona sol·licitant (DNI o NIE).
  4. El llibre de família.
  5. El certificat de l'empresa, si treballeu per compte d'altri.
  6. Documentació relativa a la cotització, en funció del règim laboral.

L'informe de maternitat

L’informe de maternitat només és necessari si es donen els supòsits descrits anteriorment: si la treballadora ha començat el descans abans del part o bé si s’ha produït la mort del fill/a, després d'almenys 180 dies de gestació.

En aquests casos, l’informe us el donaran als centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) o als centres d’atenció primària (CAP) del servei públic de salut. En el cas de mort del fill/a després d'almenys 180 dies de gestació, cal l’informe del centre que va assistir el part. És necessària la targeta sanitària individual.

Se'n lliuren dues còpies a la pacient: una és per a l'empresa i l'altra s'ha de presentar, juntament amb la resta de documentació, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

On s'ha de presentar?

Al centre d'informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) més proper al domicili de la mare.

La prestació de paternitat

Protegeix el dret de l'altre progenitor, diferent al que ha generat el dret a la prestació de maternitat, a percebre un subsidi durant els dies de suspensió del contracte laboral en cas de naixement d'un fill, adopció o bé acolliment. En cas de part, el descans per paternitat correspon en exclusiva al altre progenitor i en el cas d'adopció o acolliment correspon a un dels progenitors, a escollir entre els interessats si tots dos treballen.

Data d'actualització:  05.07.2018