Neix un fill
Neix un fill
  • Imprimeix

Famílies nombroses i monoparentals

Famílies nombroses

En general, les famílies amb tres fills o més (menors de 21 anys, o de 26 si estudien) poden sol·licitar el Títol de família nombrosa. Aquest títol permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.

Famílies monoparentals

En general, les famílies formades per un o més fills (menors de 21 anys, o de 26 si estudien) que conviuen amb una sola persona progenitora i en depenen econòmicament, poden sol·licitar el Títol de família monoparental. Aquest títol permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.

Data d'actualització:  08.01.2019