Neix un fill
Neix un fill
  • Imprimeix

Famílies nombroses i monoparentals

En què consisteix, com es demanen els títols

Famílies nombroses

En general, les famílies amb tres fills o més (menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien) poden sol·licitar el Títol de família nombrosa. Aquest títol permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.
En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per formalitzar el tràmit de sol·licitud:

Famílies monoparentals

En general, les famílies formades per un o més fills (menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien) que conviuen amb una sola persona progenitora i en depenen econòmicament, poden sol·licitar el Títol de família monoparental. Aquest títol permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.
En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per formalitzar el tràmit de sol·licitud:

Data d'actualització:  05.11.2013