Perdo o em roben la cartera
Perdo o em roben la cartera
  • Imprimeix

Què cal fer quan perdeu o us roben la cartera?

Quan us roben o perdeu la cartera haureu de renovar tota la documentació personal. En cas de robatori del DNI, del passaport o del permís de conduir haureu de presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra. La denúncia es pot fer presencialment a qualsevol comissaria o bé per internet a través de l'Oficina Virtual de Denúncies dels Mossos d'Esquadra.
Si en el moment de la sostracció o pèrdua també portàveu targetes de crèdit o de dèbit a sobre notifiqueu-ho immediatament a la vostra entitat bancària per tal d'evitar que qualsevol persona pugui fer-ne un ús indegut o fraudulent.

El DNI

Si us han robat el document nacional d'identitat (DNI) el primer pas és formular una denúncia als Mossos d'Esquadra. Si la presenteu evitareu qualsevol responsabilitat si algú en fa un ús inadequat.
En cas que l'hàgiu perdut no és necessari fer cap denúncia, però sí cal que ho notifiqueu a la Policia Nacional.

On cal renovar-lo?
Per tramitar la renovació podeu adreçar-vos a les oficines d'expedició del DNI. Si voleu evitar esperes innecessàries demaneu cita prèvia a través d'internet. En cas que el vostre municipi no disposi de comissaria consulteu al vostre ajuntament, ja que periòdicament s'instal·len equips mòbils per a l'expedició dels DNI.

El passaport

Com en el cas del DNI, cal que ho denuncieu el més aviat possible, ja que per obtenir-ne un duplicat necessitareu un justificant de la denúncia. A l'estranger a banda de la denúncia, cal adreçar-se a l'oficina consular o a l'ambaixada més propera del vostre país.

On obtenir-ne un duplicat?
A l'Estat espanyol el duplicat es pot obtenir a les prefectures superiors i comissaries de policia habilitades a aquest efecte. A l'estranger, es tramita a la mateixa ambaixada o consolat.

Recomanacions

  1. Com a mesura de precaució, quan viatgeu a l'estranger no porteu tots els diners a sobre. Repartiu-los en diferents llocs i en petites quantitats. Així sempre podreu disposar d'una petita quantitat d'emergència en cas de pèrdua o robatori.
  2. Feu vàries còpies del passaport i deixeu l'original a la caixa de seguretat de l'hotel.

La targeta d'estranger

La targeta d'identitat d'estranger (TIE)  identifica les persones estrangeres a l'efecte d'acreditar la seva situació legal a Espanya. Els ciutadans i les ciutadanes que hagin obtingut una autorització de residència o d'estada superior als sis mesos han de sol·licitar-la en el termini d'un mes des de l'entrada al territori espanyol o bé des de la concessió de l'autorització.
En cas de robatori o pèrdua cal demanar un duplicat immediatament, que no es considera renovació, a través de les oficines d'estrangers.

Informació relacionada

El permís de conduir

Només cal presentar la denúncia davant els Mossos d'Esquadra en cas de robatori, per estar exempt de qualsevol responsabilitat en cas d'ús indegut del permís. La taxa que cal abonar pel duplicat és de 19,40 €.

On obtenir-ne un duplicat?
Cal sol·licitar-ho presencialment a qualsevol de les prefectures provincials i locals de trànsit. Si un cop sol·licitat el duplicat trobeu l'original, haureu de tornar-lo a la prefectura provincial de trànsit que l'hagi expedit.