Vull reduir la factura elèctrica
reduir-factura-electrica
 • Imprimeix

Vull reduir la factura elèctrica

El cost de l'electricitat a l'Estat espanyol és el quart més elevat a Europa, segons recull l'Eurostat (dades relatives a 2015).

Per reduir l'import de les factures, cal tenir en compte com les empreses elèctriques calculen els preus d'acord amb les característiques dels comptadors instal·lats a l'habitatge, de la modalitat de contractació i de la tarifa contractada per l'usuari. 

I tenint en compte que el percentatge que es paga del terme fix de potència és el que més s'ha encarit en els últims anys, una de les mesures per pagar menys és justament reduir la potència per ajustar-la a les necessitats reals dels consumidors. 

Finalment, tenir uns hàbits de consum responsables també revertirà en un descens de la factura de la llum.

Els contractes subscrits amb comercialitzadores de referència (les empreses que compleixen les condicions per oferir els preus regulats pel Govern de l’Estat espanyol) poden tenir aquests dos tipus de modalitats:

 • PVPC, preu voluntari per al petit consumidor 

És el més habitual en els habitatges domèstics, amb potència contractada menor o igual a 10 kW, i el preu màxim de referència que poden cobrar les comercialitzadores als consumidors que s’acullin a aquesta modalitat. 

Característiques:

 • Aplica el preu real que tingui l'electricitat en el mercat.
 • La durada del contracte és anual i es prorroga automàticament.
 • Llibertat per canviar a una altre tipus de contractació i de poder tornar sempre al PVPC.

Els consumidors vulnerables que tenen la modalitat de PVPC poden acollir-se al bo social (consulteu l'apartat "Qui es pot beneficiar d'un descompte del 25%?").

 • Tarifa fixa a dotze mesos

Si la potència contractada és inferior o igual a 10 kW i es prefereix un preu estable i uniforme del kW/h durant tot l’any, es pot escollir aquesta modalitat. De totes maneres, aquest preu normalment és superior al que es paga pel PVPC. Totes les empreses comercialitzadores de referència estan obligades a oferir aquesta tarifa com a alternativa al PVPC.

Característiques:

 • La durada és anual i hi ha penalització limitada en cas de rescissió de contracte abans de l’any (fins al 5% del preu del contracte per l'energia estimada pendent de subministrar).
 • Renovació de la tarifa només a voluntat dels consumidors.

ATENCIÓ: Cal no confondre la tarifa fixa anual amb una tarifa plana. El preu de la factura bimensual variarà segons el consum d’energia durant el període calculat. El que es manté estable és el preu del kW per hora. Aquest contracte no pot tenir cap altre tipus de servei associat com ara manteniment, tarifes de gas, assegurances, etc.
 

La tercera opció és optar per les comercialitzadores de lliure mercat, independentment de la potència contractada:

 • Contractació bilateral

Modalitat recomanada per al consumidor que prefereix negociar les condicions del seu contracte directament amb la comercialitzadora de lliure mercat.
Els consumidors que tinguin contractada una potència superior a 10 kW estan obligats a acollir-se a aquesta modalitat. Si no, se’ls aplicarà el PVPC amb un recàrrec del 20%.

Característiques:

 • Implica ampliar l’oferta d’empreses comercialitzadores sense cenyir-se només als productes que ofereixen les de referència.
 • Incorporen clàusules especials o serveis addicionals (com ara revisions, manteniment, etc). Es recomana estudiar-los bé a l’hora de valorar i comparar ofertes.

El 10 d’abril de 2018 entra en vigor el nou bo social, un mecanisme per protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la factura elèctrica. En funció de la situació econòmica de cada consumidor, el descompte pot ser del 25% o del 40%.

Per beneficiar-se'n, la persona consumidora ha de complir els requisits següents

 1. Tenir contractada una potència igual o inferior a 10 kW.
 2. Estar acollit a una de les modalitats de tarifa de PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).
 3. Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament. 

A més a més, se n'afegiran altres en funció del tipus de reducció:

Reducció del 25 % (consumidors vulnerables):

 • Famílies nombroses.
 • Pensionistes per jubilació o incapacitat permanent que rebin la pensió mínima i no percebin altres ingressos.
 • Persones o unitats familiars amb un nivell de renda igual o inferior a:
  • 11.279,39 €/any (1,5 vegades l’IPREM) si no existeix unitat familiar o no hi ha cap menor a la unitat familiar, o 15.039,18 €/any (2 vegades l’IPREM) si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme.
  • 15.039,18 €/any (2 vegades l’IPREM) si hi ha un menor a la unitat familiar, o 18.798,98 €/any (2,5 vegades l’IPREM) si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme.
  • 18.798,98 €/any (2,5 vegades l’IPREM) si hi ha dos menors a la unitat familiar, o 22.558,77 €/any (3 vegades l’IPREM) si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme.

Reducció del 40 % (consumidors vulnerables severs)

 • Famílies nombroses amb una renda igual o inferior a 15.039,18 €/any (2 vegades l’IPREM).
 • Pensionistes per jubilació o incapacitat permanent que rebin la pensió mínima i no percebin altres ingressos, quan la seva renda sigui igual o inferior a 7.519,59 €/any (1 vegada l’IPREM).
 • Persones o unitats familiars amb un nivell de renda igual o inferior al 50% d’allò requerit als consumidors vulnerables:
  • 5639,69 € si no existeix unitat familiar o no hi ha cap menor a la unitat familiar, o 7519,59 € si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme.
  • 7519,59 € si hi ha un menor a la unitat familiar, o 9399,49 € si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme.
  • 9399,49 € si hi ha dos menors a la unitat familiar, o 11,279,39 € si, a més, la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar té una discapacitat del 33% o és víctima de violència de gènere o terrorisme.

El bo social només és aplicable si no se supera un consum anual bàsic que s’assigna a cada tipus de llar. L’excés sobre aquest límit es factura al preu normal de la tarifa preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

 

Tipus de llar

Límit anual

Límit mensual
(aproximat)

Unitats familiars sense menors o demandants individuals

  1.200 kWh

100 kWh

Unitats Familiars amb un menor

  1.680 kWh

140 kWh

Unitats familiars amb dos menors

  2.040 kWh

170 kWh

Famílies nombroses

  3.600 kWh

300 kWh

Pensionistes

  1.680 kWh

140 kWh

El bo social s’ha de sol·licitar a la companyia comercialitzadora de referència i s’ha de renovar cada dos anys.

El consumidor té llibertat per escollir l'empresa que li subministra l'electricitat, així com el tipus d'oferta segons la potència contractada.

A l'Estat espanyol hi ha un centenar de comercialitzadores elèctriques. Per escollir la més adient es pot utilitzar el comparador de tarifes (tant d'electricitat com de gas, així com d'ofertes conjuntes) de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Cal concretar la població on està l'habitatge, el consum aproximat, la potència i la tarifa contractades i si es volen serveis addicionals. En funció d'aquests paràmetres, el comparador mostrarà les millors ofertes.