Vull reduir la factura elèctrica
reduir-factura-electrica
 • Imprimeix

Com optimitzar la potència contractada

Ajustar la potència elèctrica a les necessitats per evitar contractar kW de més suposarà un estalvi a la factura de l'electricitat

La potència és el màxim d’electricitat que es pot consumir de forma simultània en un habitatge, és a dir la capacitat de connectar diversos aparells alhora. Depèn de dos factors: del tipus i quantitat d’aparells elèctrics que hi hagi a l'habitatge i de la potència que necessitin aquests aparells.

En el butlletí elèctric s'indica la potència elèctrica màxima, així com si es tracta d’una instal·lació monofàsica (la més habitual a nivell domèstic) o trifàsica. La potència màxima és el límit que no es pot superar perquè la instal·lació elèctrica no ho suportaria i saltaria l'interruptor de control de potència. Segons el consum que es faci i els aparells que s'utilitzin, però, es pot reduir la potència contractada si resulta excessiva

Cal saber que cada kW de potència costa, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 45,23 € a l'any i que la potència que es contracti és decisió del client, segons les seves necessitats.

Com es calcula la potència necessària

Si la potència contractada és menor de 15 kW, es pot comprovar si cal baixar-la o mantenir-la mitjançant tres mètodes:

 1. Mètode exacte
  Al mercat hi ha mesuradors intel·ligents de diversos fabricants que indiquen la potència màxima que necessita un habitatge. S’ha d’adquirir un d’aquests aparells i, un cop instal·lat, mesurar el consum durant uns dies. L’aparell indicarà quin ha estat el consum màxim durant aquest període de temps, que serà la potència elèctrica recomanada. Cal demanar una potència amb una mica de marge respecte a la que marqui l’aparell per assegurar-se de no tenir problemes. 

 2. Mètode de prova i error
  L’interruptor de control de potència (ICP), instal·lat en el quadre elèctric, és l'encarregat de desconnectar la instal·lació elèctrica quan hi ha una demanda superior de la potència contractada. Si mai no ha saltat l’ICP podria significar que la potència contractada és superior a la necessària. Per fer la prova, cal connectar tots els aparells alhora (llums, forn, vitroceràmica, rentavaixelles, rentadora, assecadora, planxa, microones, aire condicionat...). Si l’ICP no salta, vol dir que hi ha marge per reduir la potència.
  Per utilitzar aquest mètode, cal que l'ICP instal·lat sigui el que correspongui. L'ICP té un valor d'intensitat amb Ampers. Només si aquest valor, convertit en kW, coincideix amb la potència contractada, us servirà aquest mètode per calcular la potència necessària (consulteu l'apartat "Taula de potències").

 3. Utilitzant una calculadora de potència
  S'ha d'introduir la potència en kW dels electrodomèstics disponibles a l'habitatge. Aquesta dada es pot trobar al darrera de qualsevol aparell o en les instruccions. Una de les calculadores que podeu fer servir és la de l'Institut Català de l'Energia.  

Cal tenir en compte que s'ha de calcular bé la necessitat de potència per evitar interrupcions del subministrament —que hi hagi un consum superior a la potència contractada i, per tant, salti l'ICP—.

 

Com canviar la potència de la llum

Si s'arriba a la conclusió que es pot reduir la potència contractada, cal trucar a l'empresa comercialitzadora i sol·licitar la baixada de potència. Es pot consultar a l'apartat "Taula de potències" quines són les potències normalitzades per les quals es pot optar.

Aquesta gestió té un cost de 10,94€ (IVA inclòs) i cal tenir en compte que només es permet un canvi de potència a l’any.

La companyia té l’obligació de baixar la potència sol·licitada en un període de 5 dies. En aquest període, s’ha de presentar al domicili i fer el canvi de l'ICP (interruptor de control de potència). Si no ho fa, l'empresa haurà de compensar el client amb 30 €.

ATENCIÓ: Si l’habitatge té més de 20 anys, la instal·lació ha de passar una inspecció i s'haurà de registrar el butlletí d’instal·lació elèctrica tant a la delegació d’Indústria com a l’empresa elèctrica. Si no es disposa del butlletí o no és vigent, cal contractar un instal·lador autoritzat per a la inspecció.

Buscar assessorament

Es recomana adreçar-se a l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (AGIC) o a l'Associació Catalana de Federacions Empresarials (FERCA) per trobar un instal·lador autoritzat que pugui assessorar en l'optimització de la potència que té contractada cada habitatge.

Taula de potències

Si la instal·lació elèctrica de l'habitatge és anterior al 2006, la graduació de potències és aquesta: 

3,3 kW

4,4 kW

5,5 kW

6,6 kW

7,7 kW

8,8 kW

9,9 kW

 

A partir del 2006, el govern de l'Estat espanyol va establir una taula de potències normalitzades, segons la instal·lació i la intensitat de l'ICP. Si es vol modificar la potència, cal escollir-ne una. 

Les potències actuals per als subministraments en baixa tensió i en instal·lacions monofàsiques (de potència inferior a 10 kW) són les següents:

Potència contractada

1,15 kW

2,3 kW

3,45 kW

4,6 kW

5,75 kW

6,9 kW

8,05 kW

9,2 kW

Intensitat (ICP) Ampers

5

10

15

20

25

30

35

40

Data d'actualització:  13.06.2016