Vull accedir a la informació pública
Vull accedir a la informació pública
  • Imprimeix

Portal de la Transparència

L’instrument per fer accessible la informació a la ciutadania és el portal de la Transparència, un espai web on s’ha de publicar la informació de les administracions públiques.

Hi ha dos portals de transparència: el de la Generalitat de Catalunya, Transparència gencat, que recull les dades d’aquesta Administració i dels organismes que en depenen, i el que aplega la informació dels altres subjectes de tot Catalunya, Transparència Catalunya, —a més de l’Administració de la Generalitat, també l’Administració local, les universitats públiques, els partits polítics i l’Administració corporativa (col·legis professionals, cambres de comerç i acadèmies), les organitzacions empresarials i sindicals, les associacions, fundacions i altres entitats privades i els grups d’interès professionals.

En concret, la informació que s’ha de fer pública proactivament al portal de la Transparència (l’anomenada publicitat activa) és la següent:

Però a més de la informació que es pot trobar en aquests dos portals, els ciutadans també tenen dret a sol·licitar la informació pública que considerin del seu interès. És l'anomenat dret d'accés a la informació pública. 

Data d'actualització:  09.07.2018