Vull accedir a la informació pública
Vull accedir a la informació pública
  • Imprimeix

Quina informació es pot sol·licitar

Es pot demanar qualsevol tipus d’informació que l'Administració hagi elaborat, o també la que aquesta tingui en el seu poder, com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions.

L'Administració podria inadmetre una sol·licitud en cas que es demanin notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic. Tampoc no s’admetria una petició d’un tipus d’informació que requereixi una feina complexa d’elaboració o reelaboració, que suposi una càrrega significativa de feina per a l’Administració. En aquests casos, la persona sol·licitant que ha rebut la inadmissió pot presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Cal tenir en compte que si es demana una informació que s’està treballant perquè s’ha de fer pública al portal de Transparència, es comunicarà a les persones que sol·liciten la informació que la podran consultar en aquest web en el termini de tres mesos.

Es pot demanar informació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d’aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals.

Data d'actualització:  25.02.2016