Vull accedir a la informació pública
Vull accedir a la informació pública
  • Imprimeix

Quina resposta dóna l'Administració

Si s’accepta la sol·licitud, l’Administració ha de facilitar la informació en el format en què s’hagi demanat. El termini per fer-ho efectiu són els 30 dies hàbils següents.

L’Administració pot acceptar la sol·licitud d’accés a una informació pública però donar les dades de forma parcial o segmentada, per exemple per protegir els drets a terceres persones que apareixen en els continguts sol·licitats o per aplicació d'un dels límits d'accés.

Pel que fa a la informació que contingui dades de caràcter personal, si aquestes persones afectades no donen el consentiment per mostrar-les, l'Administració pot optar per ocultar-les (anonimització) i facilitar l'accés a la resta (accés parcial).

En tots els casos, l’Administració ha d'explicar en la resolució que desestima parcialment els motius pels quals ha aplicat els límits o la protecció de drets o interessos que ha fet prevaldre.

Sempre que l’Administració denega una sol·licitud d’accés a una informació ha de respondre al ciutadà argumentant-ne els motius. Pot ser perquè són dades que formen part dels límits establerts en el dret d’accés a la informació pública o bé per respectar els drets de terceres persones que s’han negat a autoritzar que puguin aparèixer les seves dades en els documents sol·licitats.

Si l’Administració no respon la sol·licitud en un mes (o excepcionalment, un mes i mig), s’aplica com a criteri general l’estimació de la petició (silenci positiu).

A partir d’aquell moment, es pot adreçar un nou escrit a l’Administració per reclamar el lliurament de la informació (atès el silenci positiu). El lliurament s’haurà de produir dins dels 30 dies hàbils següents a aquest nou escrit.

També es pot presentar directament reclamació davant la GAIP des que s’ha produït el silenci.

Data d'actualització:  25.02.2016