Vull anar a pescar o a caçar
Vull anar a pescar
  • Imprimeix

Vull anar a pescar o a caçar

Ambdues activitats tenen particularitats de tramitació per fer compatible el lleure i la protecció de la natura:

  • Per anar a pescar cal sol·licitar la llicència de pesca recreativa de superfície, que habilita per pescar al mar i a les zones lliures sense mort d’aigües continentals. Per pescar a les zones de pesca controlada cal, a més, sol·licitar un permís de pesca en zona controlada per a la zona en concret on es vol anar. Al mar, a banda, es pot obtenir la llicència de pesca recreativa col·lectiva per pescar des d’una embarcació el titular i els seus acompanyants. Per practicar la pesca marítima recreativa submarina cal sol·licitar la llicència de pesca subaquàtica. La pesca submarina a les aigües continentals està prohibida.

  • Per anar a caçar cal sol·licitar la llicència de caça però, només habilita, amb el permís del titular del terreny, per a les àrees privades de caça; per a les reserves nacionals de caça o a les zones de caça controlada cal el permís de caça a les reserves nacionals de caça de Catalunya.

Requereixen autoritzacions específiques l’ús de fura i els reclams a les Terres de l’Ebre, i autorització excepcional la caça per danys, encara que en aquest darrer cas pot ser suficient una comunicació.