Vull casar-me pel civil
Aprendre català
 • Imprimeix

Celebració del matrimoni civil

En què consisteix, passos que heu de seguir i documentació que heu d'aportar

Què és?

És l'acte del casament, pel qual dues persones contreuen matrimoni civil i davant l'autoritat competent.

Qui pot oficiar la cerimònia?

Tingueu en compte la següent informació respecte qui pot oficiar la cerimònia:

 • El/la jutge/essa encarregat del Registre Civil.
 • El/la jutge/essa de pau o l'alcalde/essa (o regidor/a en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.

On es pot celebrar?

Hi ha diversos aspectes que heu de tenir en compte quan escolliu el lloc de celebració del matrimoni civil:

 1. Al Registre Civil on es tramita l'expedient o bé, a petició dels interessats, al Registre Civil, jutjat de pau o ajuntament i seus de districte de qualsevol municipi.
 2. En el moment d'emplenar la sol·licitud de matrimoni s'ha d'indicar el lloc de celebració del casament (Registre Civil o ajuntament, i municipi), per tal que hi consti a l'expedient previ.
 3. El lloc físic de celebració del casament ha de ser sempre les oficines o dependències del Registre Civil, o bé les instal·lacions municipals destinades a aquesta finalitat quan el casament l’oficiï l’alcalde o un regidor. En el cas que se celebri a l'Ajuntament del municipi, s'assenyala com a lloc de celebració el Saló de Recepcions de la Casa Consistorial.
 4. En cap cas es poden celebrar casaments en altres llocs com restaurants, finques o cases particulars.

Què es necessita?

 1. Cal tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial al Registre Civil del domicili de qualsevol dels contraents, que autoritzi la celebració del casament.
 2. Un cop resolt l'expedient, heu d'adreçar-vos a l'encarregat/da del Registre Civil, jutge/essa de pau o alcalde/essa de la població on voleu celebrar el matrimoni, per tal de lliurar la documentació i concertar la data del casament.

Quina documentació cal presentar?

A més de l'expedient tramitat, la documentació requerida pot variar segons cada municipi però el criteri general sol ser:

 1. Fotocòpia del DNI dels contraents.
 2. Fotocòpia del DNI dels dos testimonis del casament.
 3. Sol·licitud de celebració de matrimoni civil (als ajuntaments).

Reserva de data a l'ajuntament

Hi ha ajuntaments que permeten fer una reserva prèvia de data per a la cerimònia.
Paral·lelament a la tramitació de l'expedient, podeu avançar la sol·licitud de reserva de dia i hora.
Cal tenir en compte sempre, però, que la data no quedarà concretada fins que no es lliuri l'expedient del Registre Civil.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.02.2013