Vull comprar un habitatge
vull comprar un habitatge
  • Imprimeix

Vull comprar un habitatge

Tipus d'habitatge

Es pot tractar d'un immoble nou o usat, o bé d'un habitatge amb protecció oficial.

Passos a seguir un cop trobat l'habitatge

La situació legal prèvia de l'immoble i tot el que envolta el contracte de compravenda.

Documentació que el venedor ha de lliurar

Recull de la documentació que el venedor us ha de lliurar en fer la transacció.

Despeses de la compravenda

Estimació de les diverses despeses de tot el procés i a qui correspon pagar-les.

Defectes o vicis de l'obra

El comprador té dret a reclamar els danys causats per defectes o vicis de l'obra.

Recomanacions

És molt recomanable assegurar l'habitatge i demanar justificants del pagaments.