Vull comprar un habitatge
vull comprar un habitatge
  • Imprimeix

Defectes o vicis de l'obra

El comprador té dret a reclamar els danys causats per defectes o vicis de l'obra

Habitatge d'obra nova

Quan es tracta d'una obra nova, el promotor i subsidiàriament els altres agents que intervenen en la construcció de l'edifici han de respondre dels danys materials següents:

  1. Els danys causats per vicis o defectes d'acabament de l'obra, durant un any a partir del lliurament.
  2. Els danys causats per vicis o defectes d'elements que incompleixen els requisits d'habitabilitat, durant tres anys.
  3. Els danys causats per vicis o defectes que afecten l'estructura (els fonaments, els suports, les bigues, els forjats, etc.), durant 10 anys.

D'altra banda, les quantitats lliurades a compte del preu final han de ser dipositades en un compte especial destinat a la construcció de l'immoble, i s'ha de lliurar un aval bancari o una assegurança de la quantitat.
Si l'obra no s'acaba en el termini pactat o no obté la cèdula d'habitabilitat, el comprador té dret a exigir aquesta quantitat garantida o avalada sumant-hi els interessos legals corresponents.

Habitatge de segona mà

Pel que fa als habitatges de segona mà, el venedor respon durant els sis mesos posteriors a la data de compra de l'immoble.
Si teniu dubtes, visiteu l'habitatge amb un arquitecte o aparellador.

Data d'actualització:  24.01.2011