Vull comprar un habitatge
vull comprar un habitatge
  • Imprimeix

Documentació que el venedor ha de lliurar

Recull de la documentació que el venedor us ha de lliurar en fer la transacció

  1. La cèdula d'habitabilitat, tant en habitatges nous com de segona mà.
    Aquest document garanteix el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges. En el cas dels habitatges de nova construcció, es verifica el compliment dels controls de qualitat obligatoris en la construcció d'habitatges. La cèdula d'habitabilitat és imprescindible per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat i gas. Caduca als 15 anys de la seva expedició i s'ha de tramitar novament quan transcorre aquest termini. En el cas dels habitatges usats, l'ha de tramitar un/a tècnic/a (arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o aparellador/a).
  2. El venedor de l'habitatge ha de lliurar el certificat d'eficiència energètica i l'etiqueta energètica.
  3. El plànol a escala 1:50, la descripció dels materials de la construcció i la memòria de qualitats.
  4. La llista de tècnics, constructors i altres professionals vinculats a la construcció.
  5. La llista de les companyies subministradores i els butlletins d'alta.
  6. Les garanties de l'habitatge (en el cas d'obra nova, hi ha d'haver una assegurança de 10 anys per vicis i desperfectes d'estructura, que és indispensable per poder inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat, corresponent a l'anomenada assegurança desenal).
  7. La documentació relativa a la hipoteca constituïda, si escau.
Data d'actualització:  01.06.2018