Vull comprar un habitatge
vull comprar un habitatge
  • Imprimeix

Recomanacions

És molt recomanable assegurar l'habitatge i demanar justificants del pagaments

  1. S'ha d'assegurar l'habitatge per cobrir els possibles riscos derivats de casos de força major com ara les catàstrofes naturals com inundacions, terratrèmols, etc. i per danys a tercers.
  2. Heu de demanar sempre un comprovant per qualsevol quantitat lliurada a compte.
  3. El promotor mai no pot imposar al comprador la subrogació del seu préstec hipotecari. Per tant, si el comprador vol contractar un préstec amb una altra entitat financera, el promotor no pot carregar al comprador les despeses de cancel·lació del seu préstec.
Data d'actualització:  24.01.2011