Vull crear una cooperativa
mans agafades
  • Imprimeix

Vull crear una cooperativa

Què és una cooperativa

Les seves característiques i els trets diferencials respecte d’altres entitats.

La constitució de la cooperativa

Cal fer un seguit de tràmits per a la constitució de la cooperativa.

La posada en marxa

S'ha de fer la declaració censal d'alta, la inscripció a la Seguretat Social, etc.

Constituir una cooperativa (procediment exprés)

Permet crear una cooperativa en el termini màxim de dos dies hàbils següents a la presentació de la documentació corresponent

Assessorament i ajuts

Qui us pot assessorar i quins ajuts s'ofereixen