Vull crear una cooperativa
mans agafades
  • Imprimeix

Assessorament i ajuts

Assessorament

Abans d'iniciar cap tràmit per a la constitució d'una cooperativa és convenient realitzar el pla d'empresa, que comporta una planificació exhaustiva del negoci i ajuda a fixar els objectius.

La Xarxa Emprèn ofereix gratuïtament informació, orientació i assessorament específic en economia social i cooperativa.

aracoop és un programa marc de cooperació público-privada impulsat pel Departament d'Empresa i Coneixement amb la participació activa de la Confederació i les federacions de cooperatives que té per objectiu renovar, enfortir i ampliar l'economia social i cooperativa a Catalunya. Entre les activitats previstes en el programa s'inclou l'acompanyament per a la creació de nous projectes empresarials cooperatius.

Ajuts i subvencions

Ajuts per al finançament d'empreses d'economia social

Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:

  1. Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.
  2. Capitalització d'empreses.
  3. Necessitats de circulant.
  4. Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

Ajuts per al finançament de cooperatives

Són ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives.

Ajuts per als projectes d'emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

Es tracta d'ajuts en forma de garantia per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l'objectiu de reactivar l'economia catalana. Els préstecs poden finançar tant despeses d'inversió com despeses de circulant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 100.000 €.

Data d'actualització:  23.10.2015