Vull crear una societat laboral
Icones de persones
  • Imprimeix

Vull crear una societat laboral

Què és una societat laboral?

Les seves característiques i els trets diferencials respecte altres entitats.

La constitució de la societat laboral

Cal fer un seguit de tràmits per a la constitució de la societat.

La posada en marxa

La declaració censal d'alta, la inscripció a la Seguretat Social, etc.