Vull crear una societat laboral
Icones de persones
  • Imprimeix

La posada en marxa

Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques

Per operar en el mercat i per iniciar l’activitat empresarial, cal donar-se d’alta en aquest impost. La declaració d’alta es presenta a l'Agència Tributària que correspongui per zona.

Inscripció i alta a la Seguretat Social

Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social i altes de l’empresari i dels treballadors. Tota persona física o jurídica, per compte de la qual vagin a treballar persones incloses en el Règim General, ha d’inscriure la seva empresa a la Tresoreria de la Seguretat Social que pertoqui.

Local o establiment

En el cas que vulgueu desenvolupar la vostra activitat en un local o establiment, cal que comproveu prèviament si l'activitat és compatible amb els usos urbanístics determinats en el pla d'usos del municipi on la vulgueu dur a terme.

Un cop heu comprovat que l'activitat s'hi pot dur a terme, cal que sol·liciteu la llicència municipal a l'ajuntament corresponent. Si hi heu de realitzar obres, haureu de demanar també la llicència d'obres corresponent.

Centre de treball

Les empreses que obrin un centre de treball o reprenguin les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants han de comunicar-ho a a les Oficines de Gestió Empresarial o als Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement.

Informació relacionada