Vull fer-me autònom
Vull fer-me autònom
  • Imprimeix

Novetats de la reforma de la llei dels autònoms

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 31/2015, de foment del treball autònom i l’economia social, s'aproven diferents mesures per fomentar i promocionar el treball autònom:

  • Es fixa la "tarifa plana" de les quotes a la Seguretat Social per als autònoms en 50 euros durant els sis primers mesos. Els autònoms que gaudeixin d'aquest incentiu podran contractar treballadors sense perdre aquest dret.
  • S'amplia a totes les edats la possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació per atur mitjançant un únic pagament per obrir un negoci.
  • Tots els autònoms podran compatibilitzar durant nou mesos la prestació d'atur amb l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
  • Una persona que es trobi a l'atur que comenci una activitat com a autònom podrà sol·licitar de nou el cobrament del que li resti de la prestació fins a cinc anys després de la data d'inici de l'activitat, sempre que les causes de la baixa de l'activitat siguin econòmiques o organitzatives.
  • Els treballadors que s'incorporin a societats laborals o cooperatives de nova creació poden acollir-se al dret de cobrar la prestació d'atur en un pagament únic per poder incorporar-se com a socis d'aquestes entitats.
  • S'amplia a dos anys la bonificació en les quotes de la Seguretat Social dels familiars col·laboradors. Durant els primers 18 mesos, la bonificació serà del 50% i els sis mesos restants serà del 25%.
Data d'actualització:  24.11.2015