Vull llogar un habitatge
Vull llogar un habitatge
  • Imprimeix

Vull llogar un habitatge

L'elecció de l'habitatge

Cal triar si el voleu buit o moblat i revisar-ne l'estat i l'entorn

La durada i la renda del lloguer

S'ha de pactar la renda i la durada de l'arrendament

Contracte d'arrendament

Al contracte d'arrendament han de figurar-hi les especificitats de l'arrendament

Drets i obligacions

Tant el propietari com el llogater tenen un seguit de drets i obligacions

Despeses

El llogater ha de donar una fiança i fer front a algunes despeses

Ajuts econòmics

Prestacions econòmiques d'urgència especial, prestacions per al pagament del lloguer, etc