Vull llogar un habitatge
Vull llogar un habitatge
  • Imprimeix

Contracte d'arrendament

Al contracte d'arrendament han de figurar-hi les especificitats de l'arrendament

El contracte d'arrendament pot ser oral o escrit.

Què és?

El contracte d'arrendament és un pacte, normalment un document escrit, pel qual la persona propietària de l'habitatge en cedeix l'ús a una altra persona per un temps establert, a un preu fix i amb unes condicions que determinaran la relació entre les persones interessades. En cas d'optar per un contracte oral, podeu demostrar-lo amb els rebuts del pagament de la renda.
És recomanable fer-ho per escrit ja que així resulta més fàcil provar els incompliments d'alguna de les dues parts del contracte.

Què hi ha de constar?

  1. La identificació de l'habitatge.
  2. El nom i els cognoms del propietari/ària i del llogater/a (i els seus DNI).
  3. La quantitat anual de la renda.
  4. La durada i la data d'inici.
  5. La forma de pagament del lloguer.
  6. La fiança.
  7. La clàusula d'actualització de la renda.
  8. La repercussió de les despeses.
  9. Si és moblat, cal que se signi un document o inventari de mobles, electrodomèstics, estris i complements.
Data d'actualització:  11.11.2016