Vull llogar un habitatge
Vull llogar un habitatge
 • Imprimeix

L'elecció de l'habitatge

Cal triar si el voleu l'habitatge:

 • buit
 • moblat

I cal també revisar-ne l'estat i l'entorn

Habitatge buit o moblat

Els habitatges es poden llogar buits o bé ja moblats.

L'avantatge de llogar un pis buit és que el lloguer, en general, resulta més barat, fins a un 10% o un 15%. Els inconvenients són que haureu de moblar-lo i donar-lo d'alta de llum, aigua i gas.

L'avantatge de l'habitatge moblat és que no cal preocupar-se del mobiliari ni dels trasllats. En aquest cas, comproveu que la rentadora, la nevera, la cuina i l'escalfador funcionin. Reviseu les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat. En edificis antics, comproveu la pressió de l'aigua.

Consideracions prèvies

En primer lloc, cal que mesureu les vostres possibilitats econòmiques.

És recomanable que la renda mensual no superi una tercera part dels vostres ingressos, sense oblidar les altres despeses: quantitats que s'hauran de dedicar a serveis, taxes com l'impost sobre béns immobles (IBI), etc.

Què ha de contenir l'oferta comercial?

 1. Les característiques, els serveis i les instal·lacions de què disposa i les condicions d'ús.
 2. La renda contractual, la fórmula de revisió, si escau, el termini de vigència del contracte i les quantitats que repercuteixen pels serveis de què disposa.
 3. En tot cas, per oferir un habitatge en règim de lloguer s'ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat, o de la cèdula de qualificació definitiva, en el cas d'habitatges de protecció oficial. Aquest document és imprescindible per poder ocupar l'habitatge i per poder donar d'alta els serveis bàsics.
 4. L'adreça de la propietat o de l'administrador de l'habitatge.
 5. Els estatuts de la comunitat de propietaris.

Requisits previs per al lloguer dels habitatges:

 1. Cal haver obtingut les autoritzacions oportunes per a l'ocupació.
 2. Cal que l'edifici disposi de la connexió de servei general dels subministraments previstos per xarxa.

El lloguer d'un habitatge parteix d'un pacte o acord entre dues parts privades, un arrendador o propietari i un llogater. Aquest pacte o acord és per establir la durada del lloguer, la renda i el règim de repercussió de les obres.

Revisió de l'estat físic de l'habitatge i del seu entorn

Un cop determinada la zona i el tipus de pis que us convé, és molt important que el visiteu i us fixeu bé en el seu estat general i si respon a les vostres necessitats. Cal fixar-se que les habitacions tinguin una bona ventilació, llum natural per a l'estalvi energètic i que siguin com més àmplies millor.
També és important tenir en compte la ubicació de l'habitatge a la localitat i analitzar si té un bon accés al transport públic.
Quan hàgiu triat el pis que us convingui, val la pena que us informeu del mercat de lloguer de la zona i els seus preus habituals. Podeu fer-ho a través de la premsa escrita o adreçant-vos a administradors de finques, però també us recomanem que us poseu en contacte amb les Oficines locals d'habitatge, on podeu trobar tot tipus de consultes sobre temes d'habitatge. Si sou joves, podeu contactar amb la Borsa Jove d'Habitatge, un servei gratuït adreçat als joves d'entre 18 i 35 anys que posa en contacte propietaris i joves que busquen pis a bon preu.
Si busqueu un pis per mitjà d'un administrador de finques, cal que tingueu en compte que els seus honoraris normalment són l'equivalent a un mes de renda.
En cas que busqueu pis a través d'una agència informeu-vos bé de les seves condicions abans de tancar el tracte, per tal d'evitar sorpreses posteriors.
Internet és també una bona opció per trobar pis. Podeu accedir a una cartera més àmplia d'habitatges, amb fotografies de les diverses estances i sense necessitat de moure's de casa.

Informació relacionada

Habitatge protegit

Les condicions de lloguer dels habitatges protegits i els requisits que han de complir tant el propietari com el llogater vénen establerts a la normativa específica d’habitatges amb protecció oficial i tenen un preu més assequible.

Per buscar un habitatge protegit cal que us adreceu a l’oficina local d’habitatge més propera al vostre domicili.

A Barcelona ciutat, cal que us adreceu a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial  cal estar  inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial i es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar.

Tant si es tracta d’habitatges nous com d’habitatges usats, la renda pactada no pot superar la que legalment autoritzi l’Administració de la Generalitat.

És imprescindible que la persona o entitat propietària de l’habitatge protegit tingui l'autorització de l’Administració per llogar-lo. Un cop formalitzat el contracte de lloguer, cal dur-lo a l’Agència de l’Habitatge perquè faci la comprovació de tots els requisits i completi el tràmit del visat de contracte .

A l’autorització també s’hi han de fer constar les condicions que han de complir els llogaters i la renda màxima que han de pagar.

Recomanacions

 1. Mai no heu de deixar de pagar la renda, ja que aquest fet es considera causa de rescissió del contracte. Si, d'altra banda, teniu problemes perquè el propietari es nega a cobrar, podeu consignar la renda en un jutjat.
 2. Si opteu per buscar un pis de lloguer a través d'una empresa que us ven un llistat d'habitatges de lloguer disponibles, assegureu-vos abans de la seriositat i credibilitat dels professionals, per tal d'evitar sorpreses (pisos ja llogats, pisos que el venedor no vol llogar, etc.).
 3. També llegiu-vos bé les condicions del contracte abans de signar-lo i fixeu-vos especialment en les condicions, els serveis que us ofereixen, el preu i la durada del contracte.
 4. En cas de dubtes podeu demanar una còpia del contracte per poder-lo analitzar amb deteniment a casa vostra abans de signar-lo.
Data d'actualització:  06.07.2017