Vull obrir un establiment comercial
Vull obrir un establiment comercial
  • Imprimeix

On es pot obrir un establiment comercial?

En quines zones és permès d'ubicar establiments comercials.

Els establiments comercials es poden implantar únicament a les àrees on s'admet l'ús comercial per a la categoria corresponent. A continuació es detalla (de manera genèrica) on es poden localitzar els diferents tipus d'establiment:

 

CLASSIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ

(PEC) < 800 m²

Sòl residencial dominant (dins o fora de la TUC)

(MEC) > 800 < 1.300 m²

Dins de la TUC de Municipis de > 5.000 habitants o capitals de comarca

(GEC) > 1.300 < 2.500 m²

(GECT) > 2.500 m²

Dins de la TUC de Municipis de > 50.000 habitants o capitals de comarca

(ECS)

Tots els àmbits on s'admet l'ús comercial (dins o fora de la TUC)

Tant els MEC, els GEC, com els (GECT) es poden localitzar, de manera excepcional, fora de la trama urbana consolidada (TUC), quan s'implantin en zones d'accés restringit com estacions de trens, ports i casos justificats.

Data d'actualització:  05.03.2014