Vull obrir un establiment comercial
Vull obrir un establiment comercial
  • Imprimeix

Passos previs a l'obertura. Permisos i llicències

Tipus de control administratiu que exerceix l'administració local i la Generalitat.

Comunicació d'obertura al municipi

El titular o el promotor de l'establiment s'ha d'adreçar a l'ajuntament del municipi on pretengui ubicar l'establiment i, abans d'iniciar-hi cap activitat empresarial, ho ha de comunicar d'acord amb els procediments establerts en les ordenances municipals de cada ajuntament. 

Estan subjectes a comunicació:

  1. Les noves obertures, les ampliacions i els canvis d'activitat dels establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície > 400 i < 2.500 m². 
    N'estan exempts els establiments amb una superfície > 800 i < 2.500 m² que es puguin localitzar fora de la trama urbana consolidada (TUC) de manera excepcional, que estan subjectes a llicència comercial de la Generalitat.
  2. Els establiments comercials singulars (ECS) individuals o col·lectius quan la seva superfície és > 400 i
  3. Els canvis de titularitat i les remodelacions dels establiments de > 400 m².

 

 

AVÍS

D'acord amb la Llei 5/2017, que modifica el Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, s’elimina el tràmit de Declaració responsable d’establiments comercials de 1.300 a 2.499 m 2davant la Direcció General de Comerç.

D’acord amb la normativa, doncs, els establiments amb una superfície de venda d’entre 400 i 2.499 m2 hauran de fer una comunicació prèvia davant l’ajuntament corresponent, a través del Portal electrònic únic per a les empreses

D’altra banda, la normativa també modifica els continguts dels tràmits Comunicació de dades d'un establiment comercial a la Direcció General de Comerç i Canvi de titular d'un establiment comercial i s’està treballant en l’adaptació d'aquests a aquesta normativa. En tot cas, la informació, la tramitació i els formularis que s’exposen són correctes fins que les actualitzacions no estiguin disponibles.

Llicència comercial de la Generalitat

Abans d'obrir un nou establiment, canviar-ne l'activitat o ampliar el local cal sol·licitar una llicència comercial a la Generalitat.
La informació per tramitar la llicència comercial està disponible a Tràmits gencat.

Informació relacionada

Llicència d'obres

Si es fan obres per adequar l'establiment, s'ha de sol·licitar la llicència municipal d'obres. Hi ha llicències per obres menors o mitjanes, segons el cas. Si la remodelació només afecta l'interior del local, la llicència d'obres no és necessària i només cal fer-ne un comunicat.

Per obtenir informació sobre com sol·licitar la llicència d'obres de cada municipi es pot consultar a l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) o adreçar-se a l'ajuntament corresponent.

Informació relacionada

Data d'actualització:  07.08.2017