Vull vendre el cotxe
Vull obrir un establiment comercial
  • Imprimeix

Impediments per dur a terme la transacció

L'impagament de sancions o el tenir caducada la inspecció tècnica de vehicles obligatòria són motius que anul·len la operació de venda

  1. En el cas que en el Registre de Vehicles hi consti la constitució de qualsevol limitació de disposició, no es farà efectiu el canvi de titularitat. Haureu de sol·licitar directament la prèvia cancel·lació de la limitació al Registre de Béns Mobles, excepte si hi ha el consentiment exprés de la persona afavorida per la inscripció.
  2. L'impagament de sancions imposades per infraccions de transports que constin en el Registre de Vehicles.
  3. L'existència d'ordre de precinte, que implicarà la no emissió del permís de circulació.
  4. Tenir caducada la inspecció tècnica periòdica, que implicarà el no lliurament del permís de circulació fins que no s'acrediti la inspecció tècnica en vigor.
Data d'actualització:  21.01.2011