Vull vendre el cotxe
Vull obrir un establiment comercial
  • Imprimeix

Un cop tingueu la documentació

Els impresos oficials per notificar la transmissió d'un vehicle davant la DGT

Adreceu-vos a la Prefectura de Trànsit a on us facilitaran els impresos oficials de sol·licitud de la transmissió i de la notificació de la transmissió o bé descarregueu-los al web de la Direcció General de Trànsit. Els impresos hauran de portar les dades de venedor i comprador i la seva signatura, llevat que el venedor ja hagi notificat la transmissió. Així mateix, haureu d'abonar les taxes corresponents.

Tingueu en compte que:

  1. Si la persona que adquireix el vehicle és un menor o una persona incapacitada a la sol·licitud hi hauran de constar les dades i la signatura de la mare, del pare o el tutor.
  2. Si el vehicle està a nom de més d'una persona cal omplir un formulari de sol·licitud per cadascuna d'elles, però només abonar una taxa.
Data d'actualització:  21.01.2011