• Imprimeix

Requisits tècnics

 Per poder accedir a les notificacions electròniques, cal que el maquinari que utilitzeu compleixi amb els requisits tècnics que s'indiquen a continuació.

 

 

Microsoft Explorer 10 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de: http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/ 

Mozilla Firefox des de la versió 3.6 fins a la 51.0. Es pot descarregar gratuïtament des de: http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/ 

Java versió 7 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de: http://www.java.com/es/download/.

Si el sistema us pregunta si voleu executar l’Applet (miniaplicació), aquest s'ha d'executar encara que doni un avís que indiqui que pot ser un risc per al sistema. Si no l'executeu, no funcionarà correctament.

Cal comprovar que es disposa d’un certificat digital vigent, i que s’han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació proveïdora del certificat digital. És molt important que feu servir un tipus de certificat acceptat per la plataforma Gencat Serveis i Tràmits (GSIT). 

En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, us heu de posar en contacte amb l’entitat certificadora corresponent.

En alguns entorns, per motius de seguretat, el tallafocs o antivirus pot imposar restriccions d’accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar el següent:

Degut a l'última actualització de Java, és necessari afegir la pàgina de Tràmits gencat com a lloc segur i de confiança. S'han de seguir les instruccions següents:

  1. Accediu a la configuració de Java al panell de control.

2. A la secció de “Seguretat” i “Editar la llista de llocs”.3. Afegiu el lloc https://ovt.gencat.cat i "Acceptar".

4. Cliqueu a "Acceptar".

Data d'actualització:  13.03.2017