• Imprimeix

Què ofereix la tramitació en línia?

Què és el codi identificador (ID) de la sol·licitud i on el puc trobar?

És un codi alfanumèric que s'obté amb l'acusament de rebuda un cop finalitzada la tramitació i que permet consultar l'estat dels tràmits i les gestions sense necessitat d'un certificat digital.

Accés mitjançant el codi identificador ID.

Com podeu conèixer l'estat del tràmit?

Podeu conèixer l'estat del tràmit des de l'apartat "Estat de les meves gestions" amb el codi identificador ID o bé des de "La meva carpeta" si disposeu d'un certificat digital.

Què és l'espai "Estat de les meves gestions"?

És l'espai que ofereix la possibilitat de consultar l'estat dels tràmits i gestions a través del seu codi identificador ID. Un cop introduït, us demanarà introduir el número d'identificació (DNI, Passaport, NIE ...) que es va posar al formulari de sol·licitud.

Un cop introduït, podreu consultar la sol·licitud lliurada, la informació de l'estat del procediment de gestió del tràmit i, si escau, lliurar més documentació o realitzar el pagament d'una taxa.

Què és l'espai "La meva carpeta"?

És un espai personal per fer el seguiment dels vostres tràmits i gestions de manera centralitzada. Per accedir-hi necessiteu disposar d'un certificat digital.

"La meva carpeta" està estructurada en sis pestanyes:

 • Inici: On disposeu dels avisos sobre les vostres gestions i l'accés directe a les darreres gestions realitzades.
 • Tràmits: On trobareu els vostres tràmits en línia.
 • Bústia de contacte: On trobareu els comunicats adreçats a les diferents bústies de contacte dels espais web de la Generalitat.
 • Cites prèvies: On trobareu les cites prèvies sol·licitades.
 • Notificacions electròniques: On podreu accedir a les notificacions electròniques lliurades des de la Generalitat de Catalunya.
 • Personalització: On podreu omplir les vostres dades identificatives, que podran ser preomplertes en els formularis de sol·licitud prèvia identificació.

Exemple de "La meva carpeta".

Per a què serveixen les notificacions electròniques?

Per a l'obtenció de notificacions oficials de les administracions públiques catalanes per mitjans electrònics amb totes les garanties i obligacions legals.

Segons determini l'organisme que envia la notificació, podeu accedir a una notificació electrònica de dues maneres: mitjançant "La meva carpeta" o mitjançant la sol·licitud d'una contrasenya d'un sol ús.

Quins estats pot tenir una notificació electrònica?

Una notificació electrònica pot tenir els estats següents:

 • Dipositada: estat inicial que es produeix quan l'Administració emet la notificació.
 • Visualitzada: la persona interessada ha accedit a la seva llista de notificacions però no hi ha realitzat cap acció.
 • Acceptada: la persona interessada ha acceptat explícitament la notificació i pot accedir al seu contingut.
 • Rebutjada: la persona interessada ha indicat que rebutja explícitament la notificació i, per tant, no accedeix al seu contingut.
 • Rebutjada sense accés: si, en el termini determinat per l'òrgan notificador, la persona interessada no accedeix a la seva llista de notificacions, aquesta passa a tenir aquest estat. D'aquesta manera no es pot accedir al seu contingut.
 • Rebutjada sense acció: tot i que la persona interessada té constància de tenir notificacions pendents de lectura, no ha realitzat cap acció i ha transcorregut el termini determinat per l'òrgan notificador.

Què implica acceptar o rebutjar una notificació electrònica?

Des del moment del dipòsit de la notificació, disposeu d'un termini determinat per l'òrgan notificador per a la seva acceptació o rebuig. Si transcorregut aquest termini no heu acceptat la notificació, s'entendrà rebutjada.

Acceptar una notificació electrònica implica que la persona admet explícitament la seva recepció i li permet accedir al seu contingut.

Rebutjar una notificació implica que la persona no té accés al seu contingut.

Quines dades privades s'emmagatzemen?

S'emmagatzemen dos tipus de dades: dades de personalització i dades de tràmits i gestions.

Dades de personalització: Inclou dades personals identificatives, associades a credencials d'autenticació (nom i document identificatiu -NIF, passaport, NIE-), i dades personals que s'hagin donat d'alta a l'hora d'emplenar sol·licituds o per rebre serveis de comunicació de novetats i canvis als tràmits i gestions.

Dades de tràmits i gestions: Dades pròpies dels diferents tràmits i gestions que es poden iniciar i consultar al portal.

Inclou una còpia de la sol·licitud original, la informació de progrés i la resolució que l'òrgan gestor corresponent fa arribar a la persona interessada per al seu coneixement.

Aquesta còpia permet fer un seguiment al llarg del procés de resolució i deixarà de ser visible al portal dos anys després del seu tancament. Si, un cop passat aquest període, necessiteu accedir-hi, us podeu dirigir a l'òrgan gestor responsable.

Les dades disponibles estan subjctes al que marca la Llei de protecció de dades personals (LOPD) en relació amb els fitxers de titularitat pública.

On podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals emmagatzemades?

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de les tramitacions i comunicacions electròniques que es gestionen a través de la plataforma tecnològica corporativa Gencat Serveis i Tràmits així com gestionar el Tauler electrònic de la Generalitat, el Registre general electrònic i la Bústia de contacte de la Generalitat.

L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

L’acceptació d’aquestes condicions comporta el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu –i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació–, així com també a la seva incorporació posterior a l’esmentat fitxer automatitzat. 

Quines recomanacions de seguretat és aconsellable seguir quan es treballa amb formularis en línia?

El servei de tramitació en línia, està adreçat a ciutadans i empreses per a ser utilitzat a través d’Internet des d’entorns privats d’accés. En la tramitació en línia s’utilitzen documents PDF que són desats a l'ordinador des del qual es realitza la connexió. Per tant, s’ha de tenir cura d’aquests documents que poden contenir dades personals.

Tingueu en compte les recomanacions de seguretat següents a l’hora de treballar amb els formularis de tramitació en línia:

 • Sempre que sigui possible utilitzeu llocs d’accés segurs i privats.
 • En cas d’utilització de punts d’accés públics o compartits (cibercafès, biblioteques, etc), heu de vigilar de no desar informació personal a l’ordinador utilitzat. Es recomana la utilització d’un suport extern, per exemple, memòria USB, per a desar els documents PDF que es fan servir en el procés de tramitació.
 • En finalitzar la tramitació, assegureu-vos de tancar la vostra sessió del navegador.
 • En finalitzar la tramitació, si heu desat documents PDF en un ordinador públic o compartit, assegureu-vos d’esborrar-los, fins i tot buidant la paperera de reciclatge. Així us assegureu de no desar informació personal en aquest ordinador.
 • Altres recomanacions de caire general en tot el vostre accés a Internet són:
  • No doneu mai informació confidencial, com codis d’usuari i contrasenyes, números de compte bancari, targeta de crèdit, claus, en pàgines a les quals hàgiu accedit des del vostre correu electrònic. Procureu sempre escriure l'adreça en el vostre navegador.
  • Tampoc no heu de donar informació confidencial a través del correu electrònic.
  • Mantingueu actualitzat el vostre navegador.
  • Mantingueu actualitzat el programari Adobe Reader en el vostre ordinador.
Data d'actualització:  22.04.2015